اخلاق و مهارت‌ های مناظره در مناظره‌ های امام‌ رضا (ع) (مطالعه موردی؛ مناظره امام‌ رضا (ع) با متکلمان ادیان و مذاهب)

  نویسنده / نویسندگان: کاوس روحی برندق   واژگان کلیدی: امام‌ رضا … ادامه خواندن اخلاق و مهارت‌ های مناظره در مناظره‌ های امام‌ رضا (ع) (مطالعه موردی؛ مناظره امام‌ رضا (ع) با متکلمان ادیان و مذاهب)

۰ تومان