از معرفت‌ شناسی‌‌ علامه طباطبایی تا تفکر چند‌وجهی در تربیت زیبا‌شناختی با نگاهی به قرآن کریم


از معرفت‌ شناسی‌‌ علامه طباطبایی تا تفکر چند‌وجهی در تربیت زیبا‌شناختی با نگاهی به قرآن کریم-در حال بارگذاری
۱۳ دی ۱۳۹۶
PDF
1100 KB
19
رایگان

عنوان مقاله: از معرفت‌ شناسی‌‌ علامه طباطبایی تا تفکر چند‌وجهی در تربیت زیبا‌شناختی با نگاهی به قرآن کریم

.

نویسندگان: عفت آدم زاده؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ زهره اسماعیلی

.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

..

چکیده

در تعالیم الهی و تفاسیر قرآنی، به شناخت و ابعاد مختلف آن و نیز موضوع زیبایی و گستره­ آن در ابعاد وجودی انسان، به مناسبت­های مختلف و در جایگاه ­های متعدد توجه شده است، به­ گونه­ ای که می­توان میان شناخت و زیبایی، پیوند عمیق و تفکیک­ ناپذیری را مشاهده ­کرد. علامه­ طباطبایی، از مفسران بزرگ شیعی، با ژرف ­اندیشی در قرآن و آموزه ­های تربیتی آن، توجه به ادراک حسی(سمع و بصر) را، مقدمه و منشأ علوم حصولی(تصورات) می­داند و فؤاد را برابر با قوه­ عقل و مبدأ تصدیق و تعقل بر­می­شمرد. این نوع نگاه به ابزار معرفت، پایه­ اصلی بعد خاصی از تربیت با عنوان «تربیت زیباشناختی» است.

در پژوهش حاضر که، به شیوه­ توصیفی_ تحلیلی و با مراجعه به منابع دست اول و منابع ­کتابخانه­ ای، به­ ویژه تفسیر المیزان انجام شده است، ضمن تبیین برخی از دیدگاه ­های معرفت ­شناسی و زیبایی ­شناسی ­علامه­ طباطبایی و پیوند میان آنها، نوع خاصی از تفکر در اهداف آموزشی، با عنوان «تفکر چندوجهی» در تربیت زیباشناختی مطرح می­شود، که حاصل آن، توجه توأمان به عقل و اندیشه، احساس بیرونی و درونی و عاطفه و ایمان و حق­ پذیری است. بنابراین، توجه و تقویت پرورش کیفیات حسی و ذائقه­ زیبایی­ شناختی فراگیران، به موازات پرورش و تقویت عقل سلیم و توجه به دل و فطرت سالم، بایستی در اولویت برنامه ­های نظام آموزشی قرار گیرد.

کلیدواژه ها: معرفت شناسی؛ علامه طباطبایی؛ تفکر چندوجهی؛ تربیت زیباشناختی؛ قرآن کریم