لیست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث


لیست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث-در حال بارگذاری
۱ فروردین ۱۳۹۸
رایگان

مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

 

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مجلات دارای اعتبار) به شرح موارد زیر است:

.

۱- آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث (دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: ۲۵۳۸-۴۲۶۰

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه ایلام

مدیر مسئول: دکتر مهدی اکبرنژاد

سردبیر: دکتر سهراب مروتی

هیئت تحریریه:

دکتر عباس اقبالی، سید محمد راستگو فر، پرویز رستگار جزی، طاهر علیمحمدی، دکتر محسن قاسم پور،

دکتر شاهرخ محمدبیگی، دکتر جعفر نکونام

محل انتشار: ایلام

نشانی دفتر مجله: ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

تلفن تماس: ۰۹۱۰۸۰۴۲۲۳۵

سایت اختصاصی مجله: iued.ilam.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۲- آموزه های قرآنی (دوفصلنامه آموزه های قرآنی)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2251-9378

زبان: فارسی 

شروع انتشار: زمستان ۱۳۸۰

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

مدیر مسئول: حجت الاسلام محمدباقر فرزانه

سردبیر: حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی

مدیر اجرایی: محمدامین انسان

هیئت تحریریه:

دکتر جواد ایروانی، دکتر مرتضی ایروانی نجفی، حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی، دکتر حسن خرقانی، دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، دکتر محمدباقر سعیدی روشن، حجت الاسلام محمدعلی مهدوی راد، دکتر علی نصیری، دکتر حسن نقی زاده

محل انتشار: مشهد

تلفن: ۳۲۲۳۰۷۷۲ (۰۵۱)

صندوق پستی: مشهد، ۴۶۱-۹۱۷۳۵

سایت اختصاصی مجله: paper.razavi.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۳-  پژوهش نامه علوی (دوفصلنامه پژوهش نامه علوی)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2383-0859

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

مدیر مسئول: دکتر فاطمه جان احمدی 

سردبیر: دکتر علیرضا میرزامحمد

مدیر اجرایی: رکسانه شاکری 

هیئت تحریریه:

دکتر محمدعلی آذرشب، دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر بهرام اخوان کاظمی، دکتر منصور پهلوان، سیدجمال الدین دین پرور، سعید شاه آبادی، دکتر علیرضا میرزامحمد، دکتر علی محمد ولوی، دکتر شهرام یوسفی فر

محل انتشار: تهران

تلفن: ۸۸۰۴۶۸۹۱ (۰۲۱)

نشانی دفتر مجله: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ۶۴، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سایت اختصاصی مجله: alavi.ihcs.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۴-  پژوهش نامه قرآن و حدیث (دوفصلنامه پژوهش نامه قرآن و حدیث)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2008-0417

زبان: فارسی

شمارگان: ۳۰۰ نسخه

صاحب امتیاز: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

مدیر مسئول: دکتر جعفر نکونام

سردبیر: دکتر عباس همامی

هیئت تحریریه:

حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی، دکتر نهله غروی نائینی، دکتر سیدبابک فرزانه، دکتر سیدرضا مودب، دکتر عباس همامی، حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، دکتر محسن قاسم پور، دکتر جعفر نکونام

محل انتشار: تهران

تلفن: ۴۴۴۷۲۳۱۰ (۰۲۱)

نشانی دفتر مجله: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به میدان پونک، مجتمع قائم، واحد ۱۰

سایت اختصاصی مجله: www.pnmag.info

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۵- پژوهش های نهج البلاغه (فصلنامه پژوهش های نهج البلاغه)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 1735-8051

زبان: فارسی – عربی

صاحب امتیاز: بنیاد بین المللی نهج البلاغه

مدیر مسئول: سیدجمال الدین دین پرور

سردبیر: دکتر عبدالله موحدی محب

مدیر اجرایی: سیدحسن محمدی 

هیئت تحریریه:

سیدمحمدرضا امام، دکتر احمد بهشتی، دکتر منصور پهلوان، دکتر جلیل تجلیل، دکتر سیدمحمدمهدی جعفری، دکتر احمد خاتمی، محمدمهدی رکنی، دکتر سیدمحمد علوی مقدم، آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر مجید معارف 

محل انتشار: قم

تلفن: ۳۷۷۳۶۴۴۰ (۰۲۵)

نشانی دفتر مجله: قم، میدان شهدا، خیابان حجتیه، روبروی مدرسه حجتیه، بنیاد بین المللی نهج البلاغه

سایت اختصاصی مجله: www.nahjmagz.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۶- پژوهش های ادبی – قرآنی (فصلنامه پژوهش های ادبی – قرآنی)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 2345-2234

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: دانشگاه اراک

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم ابراهیمی 

سردبیر: دکتر محسن ذوالفقاری 

مدیر اجرایی: فاطمه بیات

هیئت تحریریه:

دکتر ابراهیم ابراهیمی، دکتر غلام حسین اعرابی، دکتر محمد حسین بیات، دکتر محسن ذوالفقاری، دکتر رضا شجری، دکتر جهانگیر صفری، دکتر علی باقر طاهری نیا، دکتر محمود فضیلت، دکتر قاسم مختاری، دکتر سهراب مروتی، دکتر علی احمد ناصح، دکتر علیرضا نبی لو، نصرت نیل ساز.

محل انتشار مجله: اراک

تلفن: ۳۲۷۶۰۱۰۴ (۰۸۶)

نشانی دفتر مجله: اراک، خیابان شهید بهشتی، میدان شریعتی، دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 

سایت اختصاصی مجله: paq.araku.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۷- پژوهش های تفسیر تطبیقی (دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2476-4191

صاحب امتیاز: دانشگاه قم

مدیر مسئول: دکتر غلام حسین اعرابی 

سردبیر: دکتر علی احمد ناصح

مدیر اجرایی: محمدرضا شجاعی 

هیئت تحریریه:

دکتر جعفر نکونام، عزت الله مولایی نیا، دکتر ابراهیم ابراهیمی، دکتر سید محمد مرتضوی، دکتر مهدی ایزدی، دکتر هادی حجت، دکتر علی احمد ناصح، دکتر غلام حسین اعرابی

محل انتشار: قم

نشانی دفتر مجله: قم، دانشگاه قم، ساختمان کتابخانه مرکزی، دفتر مجلات علمی دانشگاه

سایت اختصاصی مجله: ptt.qom.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۸- پژوهش های زبان شناختی قرآن (دوفصلنامه پژوهش های زبان شناختی قرآن)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2423-3889

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا ستوده نیا

سردبیر: دکتر سیدمهدی لطفی 

مدیر اجرایی: زهرا ظهرابی 

محل انتشار: اصفهان

نشانی دفتر مجله: اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات. 

تلفن همراه: ۰۹۳۶۷۹۴۲۳۸۷

تلفن: ۳۶۶۹۹۵۱۴ (۰۳۱)

سایت اختصاصی مجله: nrgs.ui.ac.ir 

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۹- پژوهش های قرآن و حدیث (دوفصلنامه پژوهش های قرآن و حدیث)

این مجله تا سال ۸۷ با نام مقالات و بررسی ها منتشر شده است.

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2008-9430

صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی 

مدیر مسئول: دکتر احمد باقری 

سردبیر: دکتر منصور پهلوان

هیئت تحریریه:

دکتر محمدعلی آذرشب، حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی، دکتر محمد علی رضایی اصفهانی، دکتر محمدباقر سعیدی روشن، دکتر حامد صدقی، حجت الاسلام حسن طارمی راد، دکتر سیدکاظم طباطبایی، دکتر نهله غروی نائینی، دکتر عبدالهادی فقهی زاده، دکتر مجید معارف، دکتر فتح الله نجارزادگان

محل انتشار: تهران

تلفن: ۴۲۷۶۲۱۵۲ (۰۲۱)

نشانی دفتر مجله:

تهران، خیابان شهید مفتح، تقاطع خیابان شهید استاد مطهری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.

سایت اختصاصی مجله: jqst.ut.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۰- پژوهش دینی (فصلنامه پژوهش دینی)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 1735-2770

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

مدیر مسئول: دکتر عباس همامی 

سردبیر: دکتر مجید معارف

مدیر اجرایی: رضا رفیقدوست

هیئت تحریریه:

دکتر احمد بهشتی، دکتر جلیل تجلیل، حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی، دکتر مجید معارف، دکتر عباس همامی، دکتر محمدحسن تبرائیان، دکتر محمدمهدی مظاهری

محل انتشار: تهران

تلفن: ۴۴۴۷۲۳۱۰ (۰۲۱)

سایت اختصاصی مجله: www.pdmag.info

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۱- پژوهشنامه نهج البلاغه (فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 2345-5233

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا

مدیر مسئول: دکتر مصیب یارمحمدی واصل

سردبیر: سیدمهدی مسبوق

هیئت تحریریه:

دکتر فرامرز میرزایی، دکتر مرتضی قائمی، دکتر عباس اقبالی، سیدمحمد انتظام، دکتر سیدخلیل باستان، دکتر محمود خورسندی، دکتر محمد تقی دیاری بیدگلی، دکتر وحید سبزیان پور، دکتر یحیی کبیر، دکتر رضا محمدزاده، دکتر علی نظری، دکتر مصیب یارمحمدی واصل، قدرت الله نیازی، دکتر علی باقر طاهری نیا، سید مهدی مسبوق

محل انتشار: همدان

تلفن: ۳۸۳۸۰۶۹۸ (۰۸۱)

نشانی دفتر مجله:

همدان، چهار باغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، معاونت پژوهشی، مرکز نشر دانشگاه، دفتر نشریات

سایت اختصاصی مجله: nab.basu.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۲- پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن (دوفصلنامه پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2322-3804

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول: محمد حسن صانعی پور

سردبیر: دکتر عبدالهادی فقهی زاده

مدیر داخلی: محمدامین عصاری 

هیئت تحریریه:

دکتر محمدحسین بیات، دکتر سید محمدمهدی جعفری، اسماعیل زارعی حاجی آبادی، محمدحسن صانعی پور، رحمت الله عبدالله زاده آرانی، دکتر نهله غروی نائینی، دکتر فتحیه فتاحی زاده، دکتر عبدالهادی فقهی زاده، دکتر محسن قاسم پور، محمود کریمی، دکتر فتح الله نجارزادگان، دکتر حسن نقی زاده

محل انتشار: تهران

نشانی دفتر مجله: تهران، دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل

تلفن تماس: ۵۴۷۵۲۶۶۱ (۰۲۱)

سایت اختصاصی مجله: quran.journals.pnu.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۳- رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث (دوفصلنامه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث)

این مجله تا شماره ۸۰ با نام مطالعات اسلامی منتشر شده است.

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2008-9120

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر سید کاظم طباطبایی

سردبیر: دکتر سید کاظم طباطبایی

هیئت تحریریه:

دکتر مرتضی ایروانی، حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی، دکتر سید کاظم طباطبایی، دکتر سید رضا مودب، دکتر محمدعلی مهدوی راد، دکتر فتح الله محمدی، دکتر حسن نقی زاده

محل انتشار: مشهد

تلفن: ۳۸۸۰۳۸۷۳ (۰۵۱)

نشانی دفتر مجله:

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات شهید مطهری (ره).

سایت اختصاصی مجله: jquran.um.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۴- علوم حدیث (فصلنامه علوم حدیث)

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 1561-0098

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: دانشکده علوم حدیث

مدیر مسئول: محمدی نیک(ری شهری)

سردبیر: محمدی نیک(ر شهری)، جانشین سردبیر: سید کاظم طباطبایی 

مدیر اجرایی: محمد کریم صالحی

هیئت تحریریه:

حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی، دکتر محمد کاظم شاکر، دکتر سید کاظم طباطبایی، دکتر فاطمه علایی رحمانی، دکتر مجید معارف، حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد

محل انتشار: قم

تلفن: ۳۷۱۷۶۱۳۱ (۰۲۵)

نشانی دفتر مجله:

قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد، موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث

سایت اختصاصی مجله: www.ulumhadith.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۵- فرهنگ رضوی (فصلنامه فرهنگ رضوی)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 2345-2500

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)

مدیر مسئول: اکبر شیخ

سردبیر: دکتر جلال درخشه

مدیر اجرایی: محمدعلی ندائی

هیئت تحریریه:

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی، دکتر جلال درخشه، علی سروری مجد، دکتر محمود واعظی، دکتر محمدهادی همایون، دکتر مهناز شایسته فر، مصطفی اسفندیاری فقیه، دکتر احمد اکبری، دکتر محمد امامی، غلامرضا رئیسیان، سیدعلیرضا واسعی

محل انتشار: مشهد

تلفن: ۳۱۹۹۰۴۰۲ (۰۵۱)

نشانی دفتر مجله:

مشهد، بلوار امام خمینی، نبش امام خمینی ۶۲، بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه السلام) ، طبقه چهارم، دفتر نشریه

سایت اختصاصی مجله: www.farhangerazavi.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی رشته علوم قرآن و حدیث

.

۱۶-  کتاب قیم (دوفصلنامه کتاب قیم)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2251-6026

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه میبد

مدیر مسئول: دکتر عباس کلانتری خلیل آباد

سردبیر: دکتر علی محمد میرجلیلی

هیئت تحریریه:

دکتر مرتضی ایروانی نجفی، دکتر امیر جودوی، دکتر محمد خاقانی اصفهانی، دکتر بمانعلی دهقان منگ آبادی، دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی، دکتر سیدعلی اکبر ربیع نتاج، دکتر عباس زراعت، دکتر محمدباقر سعیدی روشن، دکتر محمدکاظم شاکر، دکتر محمود شکیب انصاری، دکتر کمال صحرائی اردکانی، دکتر نادعلی عاشوری تلوکی، دکتر عباس کلانتری خلیل آباد، دکتر قاسم فائز، دکتر شاهرخ محمد بیگی، دکتر عباس مصلائی پور یزدی، دکتر علی محمد میرجلیلی

محل انتشار: میبد

نشانی: میبد، بلوار شهدا، دانشکده الهیات، دفتر مجله کتاب قیم

تلفن: ۳۲۳۵۷۵۰۰-۹ (۰۳۵)

سایت اختصاصی مجله: kq.meybod.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی رشته علوم قرآن و حدیث

.

۱۷- مطالعات تفسیری (فصلنامه مطالعات تفسیری)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 2228-7256

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دانشگاه معارف اسلامی 

مدیر مسئول: دکتر روح الله شاکری زواردهی 

سردبیر: دکتر سید رضا مودب

هیئت تحریریه:

دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، دکتر محمدباقر سعیدی روشن، دکتر فتحیه فتاحی زاده، دکتر ابراهیم کلانتری، دکتر سید رضا مودب، دکتر مجید معارف، دکتر عبدالله موحدی محب، دکتر فتح الله نجار زادگان، دکتر علی نصیری

محل انتشار: قم

نشانی: قم، بلوار امین، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی 

تلفن: ۳۲۱۱۰۵۶۵ (۰۲۵)

سایت اختصاصی مجله: tafsir.maaref.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۸- مطالعات قرآن و حدیث (دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2008-3211

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق(ع)

مدیر مسئول: دکتر حسین علی سعدی 

سردبیر: دکتر مهدی ایزدی

مدیر اجرایی: محمد رضائی مقدم

هیئت تحریریه:

دکتر آذرتاش آذرنوش، محمدباقر باقری کنی، حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، دکتر احمد پاکتچی، دکتر سید کاظم طباطبایی، دکتر عباس مصلایی پور یزدی، دکتر سید رضا مودب، دکتر عبدالهادی فقهی زاده

محل انتشار: تهران

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)

تلفن همراه: ۰۹۳۶۰۷۰۷۶۵۷

سایت اختصاصی مجله: quran.journals.isu.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۹- مطالعات فهم حدیث (دوفصلنامه مطالعات فهم حدیث)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2588- 3895

صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مدیر مسئول: دکتر مجید ملایوسفی

سردبیر: دکتر فتحیه فتاحی زاده

مدیر اجرایی: دکتر محمد مولوی 

هیئت تحریریه:

دکتر قاسم بستانی، دکتر احمد پاشازانوس، دکتر صمد عبداللھی عابد، دکتر فتحیه فتاحی زاده، دکتر محمود کریمی بنادکوکی، دکتر اسدالله لطفی، دکتر مهدی مطیع، دکتر داوود معماری، دکتر محمد مولوی

محل انتشار: قزوین

تلفن: ۳۳۹۰۱۳۵۱ (۰۲۸)

سایت اختصاصی مجله: mfh.journals.ikiu.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۲۰- تحقیقات علوم قرآن و حدیث (فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 2008-2681

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا(س)

مدیر مسئول: دکتر پروین بهارزاده

سردبیر: دکتر فتحیه فتاحی زاده

مدیر اجرایی: زهرا مردانی

هیئت تحریریه:

دکتر پروین بهارزاده، حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی، دکتر نهله غروی نائینی، دکتر فتحیه فتاحی زاده، دکتر محسن قاسم پور، دکتر سید رضا مودب، دکتر شادی نفیسی، بی سادات رضی بهابادی.

محل انتشار: تهران

نشانی دفتر مجله:

تهران، میدان ونک، انتهای خیابان ونک، دانشگاه الزهراء، ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دفتر مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث.

تلفن: ۸۵۶۹۲۹۴۰ (۰۲۱)

سایت اختصاصی مجله: tqh.alzahra.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۲۱-  حدیث پژوهی (دوفصلنامه حدیث پژوهی)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2008-6547

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان

مدیر مسئول: دکتر محسن قاسم پور

سردبیر: دکتر سید رضا مودب

مدیر اجرایی: مهندس عباس شایانفر

هیئت تحریریه:

دکتر عباس زراعت، دکتر سید کاظم طباطبایی، دکتر نهله غروی نایینی، دکتر فتحیه فتاحی زاده، دکتر سید رضا مودب، دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی، دکتر بمانعلی دهقان، دکتر سیدعلی اکبر ربیع نتاج، دکتر پرویز رستگارجزی، دکتر محسن قاسم پور.

محل انتشار: کاشان

نشانی دفتر مجله:

کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله حدیث پژوهی.

تلفن: ۵۵۹۱۲۷۱۷ (۰۳۱)

سایت اختصاصی مجله: s-hadith.kashanu.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

 

.

_______________________

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

 فهرست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

معارف نت | پایگاه دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

برچسب‌ها و کلمات کلیدی:

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث ؛ فهرست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث ؛ فهرست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث، مجلات علمی پژوهشی رشته الهیات و معارف اسلامی – گرایش علوم قرآن و حدیث.