نقد و بررسی ادعای دلالت آیه «یدبر الامر» بر پایان دین اسلام

نقد و بررسی ادعای دلالت آیه «یدبر الامر» بر پایان دین اسلام

رایگان
 بررسی تطبیقی آیه ولایت در تفاسیر فریقین

 بررسی تطبیقی آیه ولایت در تفاسیر فریقین

رایگان

بسته آموزشی راهنمای نگارش پروپزال- رشته علوم قرآن و حدیث

۱۵۰,۰۰۰ ریال
بسته آموزش کاربردی مقاله نویسی رشته علوم قرآن و حدیث

بسته آموزش کاربردی مقاله نویسی رشته علوم قرآن و حدیث

۱۵۰,۰۰۰ ریال
بررسی دیدگاه‌ های تفسیری ثعلبی، رازی، سیوطی، آلوسی و زحیلی در تفسیر آیه اکمال

بررسی دیدگاه‌ های تفسیری ثعلبی، رازی، سیوطی، آلوسی و زحیلی در تفسیر آیه اکمال

رایگان
بررسی تفسیری مراحل اماته و احیاء مبتنی بر آیه ۱۱ سوره غافر

بررسی تفسیری مراحل اماته و احیاء مبتنی بر آیه ۱۱ سوره غافر

رایگان
بررسی تطبیقی ویژگی‌ های جنین در آیات قرآن و علم روز با تکیه بر نگرش مفسران متاخر

بررسی تطبیقی ویژگی‌ های جنین در آیات قرآن و علم روز با تکیه بر نگرش مفسران متاخر

رایگان
واکاوی مفهوم «تعلیم اسماء» در قرآن

واکاوی مفهوم «تعلیم اسماء» در قرآن

رایگان
0