کمک مالی به پایگاه معارف نت

حمایت مالی از معارف نت

حمایت مالی از پایگاه معارف نت برای تولید محتوای بیشتر

معارف نت در زمینه عرضه و دانلود مقالات علمی به صورت رایگان فعالیت می نماید و تاکنون در این پایگاه چند هزار عنوان مقاله بارگزاری شده است. از آنجا که این پایگاه کاملاً مردمی بوده و به لحاظ مالی وابسته به هیچ نهادی نمی‌باشد، برای ادامه خدمت‌رسانی نیازمند تأمین منابع مالی است.

شما می توانید از طریق پرداخت کمکهای نقدی خود به حامیان این پایگاه بپیوندید و در این خدمت‌رسانی سهیم باشد. 

برای پرداخت روی مبلغ مورد نظر کلیک نمایید: 

  • ۰ تومان