بسته های آموزشی

 

آموزش پایان نامه نویسی- رشته علوم قرآن و حدیث

 بسته آموزش مقاله نویسی کاربردی- رشته علوم قرآن و حدیث

بسته های آموزش بسته آموزشی راهنمای نگارش پروپزال- رشته علوم قرآن و حدیثی

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت
۲۵ دی ۱۳۹۶
1400 بازدید