روش های پرداخت

شماره حساب و نحوه پرداخت روش اول : پرداخت آنلاین صورت حساب از طریق درگاه آنلاین سایت و تائید فوری روش دوم : واریز وجه به حساب زیر و یا انتقال کارت به کارت (مدت زمان عادی تائید مبالغ ارسالی، بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت (روزهای کاری) خواهد بود. نکته: پس از ثبت مشخصات فیش، تائید آن از طرف […]