معارف نت: پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث

پایگاه معارف نت با هدف دسترسی به منابع علمی و تأمین نیازهای آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی محققان، مؤلفان، طلاب و دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث راه­ اندازی شده است. در این پایگاه اینترنتی فعالیتها و خدمات ذیل عرضه می­شود:

نمایه‌سازی و امکان دانلود مقالات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث
نمایه‌سازی و امکان دانلود مقالات علمی ترویجی علوم قرآن و حدیث
نمایه‌سازی و امکان دانلود مقالات ISI علوم قرآن و حدیث
نمایه‌سازی و امکان کتب تازه تألیف در رشته علوم قرآن و حدیث
ارائه بسته ها و فایل های آموزشی دررشته علوم قرآن و حدیث

تبدیل تحقیقات و پایان نامه های رشته علوم قرآن و حدیث به کتاب
اجرای پروژه های تحقیقاتی دررشته علوم قرآن و حدیث
اطلاع رسانی رویدادها، همایش ها و کنفرانس های دررشته علوم قرآن و حدیث