عوامل بینشی و گرایشی تفاخر

عوامل بینشی و گرایشی تفاخر در تربیت قرآنی

معرفی اجمالی مقاله: عوامل بینشی و گرایشی تفاخر در تربیت […]

تبیین شیوه های تربیت اخلاقی سوره حجرات

نقد و بررسی آرای مفسران در تبیین شیوه های تربیت اخلاقی سوره حجرات

معرفی اجمالی مقاله: نقد و بررسی آرای مفسران در تبیین […]

بررسی تربیت اخلاقی حدیث مکارم ‏الاخلاق

جایگاه ‏شناسی تربیت اخلاقی با عرضه حدیث مکارم ‏الاخلاق بر قرآن

معرفی اجمالی مقاله: جایگاه ‏شناسی تربیت اخلاقی با عرضه حدیث […]

موانع تربیت سیاسی و انحراف‌ های اعتقادی

بررسی موانع تربیت سیاسی از بعد انحراف‌ های اعتقادی و راه ‌حل ‌های آن در قرآن و حدیث

معرفی اجمالی مقاله: بررسی موانع تربیت سیاسی از بعد انحراف‌ […]

تبری در قرآن

آثار تربیتی تبری در قرآن و حدیث

معرفی اجمالی مقاله: آثار تربیتی تبری در قرآن و حدیث […]

یوسف قرضاوی تفسیر آیات حرمت غناء

نقد دیدگاه تفسیری قرضاوی با تاکید بر تفسیر آیات حرمت غناء و موسیقی

معرفی اجمالی مقاله: نقد دیدگاه تفسیری قرضاوی با تاکید بر […]

شفقت در قرآن و حدیث

آثار تربیتی شفقت در حوزه فردی و اجتماعی از منظر قرآن و روایات

معرفی اجمالی مقاله: آثار تربیتی شفقت در حوزه فردی و […]

زیارتنامه حضرت زهرا س

مقاله word: تحلیل نکات تربیتی زیارتنامه حضرت زهرا (س) پیرامون شرایط و نتایج تبعیت از ایشان

معرفی اجمالی مقاله: تحلیل نکات تربیتی زیارتنامه حضرت زهرا (س) […]

وظیفه گرایی اخلاقی در نهج البلاغه

شاخص های وظیفه گرایی اخلاقی در مکتب اخلاقی امیر مومنان (ع) از دیدگاه نهج البلاغه

معرفی اجمالی مقاله: شاخص های وظیفه گرایی اخلاقی در مکتب […]

ارتباطات انسانی روابط انسانی

راهکارها و روش های برطرف کردن موانع ارتباطات انسانی از منظر قرآن و روایات

معرفی اجمالی مقاله: راهکارها و روش های برطرف کردن موانع […]

خودآگاهی ؛ روابط اجتماعی

خودآگاهی و کارکردهای تربیتی آن در بهبود روابط اجتماعی انسان در قرآن و حدیث

معرفی اجمالی مقاله: خودآگاهی و کارکردهای تربیتی آن در بهبود […]

زیارتنامه حضرت زهرا س

مقاله word: پیامدها و آثار تربیتی باورهای خرافی در حیات انسانی با تاکید بر آموزه ‌های اسلام (باور به بخت و شانس )

معرفی اجمالی مقاله: پیامدها و آثار تربیتی باورهای خرافی در […]

زیارتنامه حضرت زهرا س

مقاله word: راهکارهای تربیتی فقرزدایی در نهج البلاغه

معرفی اجمالی مقاله: راهکارهای تربیتی فقرزدایی در نهج البلاغه ؛ […]

زیارتنامه حضرت زهرا س

فایل word: تبیین آموزه‎ های تربیت اقتصادی در سیره علوی

معرفی اجمالی مقاله: تبیین آموزه‎ های تربیت اقتصادی در سیره […]

نقش اصل هشتم قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم

کاربست های تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم با رویکردی به قرآن و حدیث

معرفی اجمالی مقاله: کاربست های تربیتی اصل هشتم قانون اساسی […]

زیارتنامه حضرت زهرا س

فایل word: بررسی تطبیقی روش های تربیت کودک در نظام تربیتی اسلام و پراگماتیسم

معرفی اجمالی مقاله: بررسی تطبیقی روش های تربیت کودک در […]

زیارتنامه حضرت زهرا س

فایل word: تحلیل شیوه های بیان استدلالی در آیات تربیتی قرآن

معرفی اجمالی مقاله: تحلیل شیوه های بیان استدلالی در آیات […]

معرفت‌ شناسی‌‌ علامه طباطبایی تتفکر چند‌وجهی

از معرفت‌ شناسی‌‌ علامه طباطبایی تا تفکر چند‌وجهی در تربیت زیبا‌شناختی با نگاهی به قرآن کریم

معرفی اجمالی مقاله: از معرفت‌ شناسی‌‌ علامه طباطبایی تا تفکر […]

حقیقت انسان در آیات و روایات

تحلیلی بر حقیقت انسان از رهگذر آیات و روایات

چکیده
بررسی حقیقت انسان و شناخت آن، از مباحث مهمی است که در سعادت اخروی، در زندگی دنیوی و همچنین در فهم حقیقت معاد و کیفیت حشر نقش دارد. از دیرباز میان اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان، حقیقت و شخصیت اصلی انسان مورد بحث و گفتگو بوده و رویکردها و دیدگاه‌های گوناگونی ارائه شده است. از جمله مهمترین دیدگاه‌های ارائه شده از این قرار است: عَرَضی جسمانی، جوهر جسمانی مادی، جسم لطیف، مجموع نفس و بدن، نفس به‌تنهایی. هدف اصلی در این پژوهش، کشف حقیقت انسان از منظر آیات و روایات و نقد و بررسی دیدگاه‌های موجود در خصوص آیات و روایات مزبور است. این نوشتار با روش توصیفی– تحلیلی پس از طرح مسأله و بیان رویکردهای مختلف به‌عنوان درآمد، به تبیین حقیقت انسان در آیات و روایات پرداخته است. نتیجه‌ای که در پایان بدان دست یافتیم آن است که بنا بر آموزه‌های اسلامی، بسیاری از نظریات طرح شده باطل است و تنها برخی آن‌ها با آیات و روایات هماهنگ است.

گناه و بیماری در قرآن و حدیث

گناه ؛ بیماری و پیامدهای تربیتی آن از منظر قرآن و حدیث

معرفی اجمالی مقاله: گناه ؛ بیماری و پیامدهای تربیتی آن […]

آزمایش و ابتلا در قرآن و روایات تربیت انسان

فلسفه آزمایش و ابتلا در قرآن و روایات و نقش سازندگی آن در تربیت انسان

معرفی اجمالی مقاله: فلسفه آزمایش و ابتلا در قرآن و […]

مدارا در قرآن و حدیث

خاستگاه تربیتی مدارا در قرآن کریم و سیره معصومین (ع)

معرفی اجمالی مقاله: خاستگاه تربیتی مدارا در قرآن کریم و […]

تاثیر تربیت قرآنی بر کمال انسانی

تاثیر تربیت قرآنی بر تبلور کمال انسانی

معرفی اجمالی مقاله: تاثیر تربیت قرآنی بر تبلور کمال انسانی؛ […]

تاثیر نظارت بر فعالیت‌ های گروهی

بررسی تاثیر نظارت بر فعالیت‌ های گروهی از منظر نهج‌ البلاغه

معرفی اجمالی مقاله: بررسی تاثیر نظارت بر فعالیت‌ های گروهی […]

0