آسیب‌ شناسی کاربست روایات نبوی در تفسیر کشاف با تکیه‌ بر ساختارهای صرفی و نحوی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 28 دی 1396
دسته بندی:

آسیب‌ شناسی کاربست روایات نبوی در تفسیر کشاف با تکیه‌ بر ساختارهای صرفی و نحوی

.

نویسندگان: رضا امانی؛ خدیجه فریادرس؛ محسن فریادرس

سطح مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

عموماً زمخشری در تفسیر کشاف برای فهم معنای آیه از روایات نبوی استفاده می‌کند؛ یکی از این موارد، در زمینه علوم ادبی است که از میان رسته‌ های مختلف این علم می‌توان به ساختارهای صرفی و نحوی اشاره داشت. در این راستا، مقالۀ حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد انتقادی، به استخراج کاربست روایات پیامبر برای تحلیل ساختارهای صرفی و نحوی آیات قرآنی در تفسیر کشاف پرداخته و درنهایت با واکاوی و ارزیابی دیدگاه زمخشری در این خصوص، این نتیجه حاصل‌شده که از یک‌سو، روایات مورد استناد وی، به‌جز لای نافیه در ساختار نحوی، ضعیف بوده و از سوی دیگر، کاربست روایت نیز در تمامی موارد صحیح نیست.

واژگان کلیدی: قرآن کریم؛ روایات نبوی؛ تفسیر کشاف؛ ساخت صرفی و نحوی

 .

..
عنوان مقاله [English]

Pathology of application of the Prophet’s Sayings in Al- Kashshaaf Commentary with Emphasis on the Syntactical and Morphological Structures

.

چکیده [English]

Al-Zamakhshari generally uses the Prophet’s sayings in Al-Kashshaaf Commentary for understanding the meaning of the verse; One of such cases is regarding the literary sciences, which the Syntactical and Morphological Structures can be addressed from its various classes.

In this regard, the present article utilizes a Descriptive – Analytical method and a Critical Approach in order to extract the application of the Prophet’s sayings for analyzing the Syntactical and Morphological Structures of the Quranic verses in Al-Kashshaaf Commentary. In the end, upon analysis and evaluation of the perspective of Al-Zamakhshari in this regard, it is concluded that on one hand the sayings cited by Al-Zamakhshari are weak except for the use of the negative Forming “No” (La) in the Syntactical Structure, and then on the other hand application of the sayings was not correct in all cases.

کلیدواژه‌ها [English]

The Holy Quran, Jar Allah a, l-Zamakhshari, the Prophet’s Sayings, Al-Kashshaaf Commentary

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث