روش آیت الله خویی در تعامل با اصول اولیه رجالی


روش آیت الله خویی در تعامل با اصول اولیه رجالی-در حال بارگذاری
۹ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
رایگان

عنوان مقاله: روش آیت الله ‌خویی در تعامل با اصول اولیه رجالی

 

نویسندگان:

 فتحیه فتاحی زاده ; محمد کاظم رحمان ستایش ; فاطمه ونکی

 

واژگان کلیدی:

 آیت الله خویی ; معجم رجال الحدیث ; اصول اولیه رجالی ; حجیت رای رجالی

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

موضوعات محوری:

جایگاه اصول اولیه رجالی در معجم رجال الحدیث : به نقل از معاصران ابن غضائری ؛ به نقل از متاخران از ابن غضائری.

مبنای اعتبار آراء اصول اولیه رجالی از منظر آیت الله خویی.

شرایط پذیرش گزارش های اصول اولیه رجالی : برخورداری از شرایط حجیت رای رجالی ؛ دلالت صحیح بر رای رجالی ؛ سازگاری با سایر داده های رجالی.

آیت الله خویی - معارف نت