تبیین فهم آیه اکمال دین بر اساس نظم فراخطی ‌قرآن


تبیین فهم آیه اکمال دین بر اساس نظم فراخطی ‌قرآن-در حال بارگذاری
۵ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
23
رایگان

آیه اکمال دین

 

نویسنده: احمد قرائی سلطان آبادی

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

واژگان کلیدی: ‌نظم فراخطی؛ ‌ آیه اکمال ؛ ‌ ولایت؛ ‌ سوره مائده

 آیه اکمال دین

آیه اکمال دین