آیین دوست یابی در سخنان امام رضا (ع)

آیین دوست یابی در سخنان امام رضا نویسنده: مرتضی رحیمی سال انتشار: ۱۳۹۵ سطح مقاله: علمی پژوهشی   چکیده اشاره امام رضا (ع) به حقوق دوست ، آداب دوستی و ویژگی‌ های دوست نشانگر توجه آن حضرت به استحکام پایه‌ های دوستی از یک سو و مقابله با آثار سوء همنشین و دوست بد از سوی دیگر … ادامه خواندن آیین دوست یابی در سخنان امام رضا (ع)

0تومان