ابزارهای آفریننده انسجام متنی در خطبه اول نهج‌ البلاغه

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 02 اسفند 1396
دسته بندی:

ابزارهای آفریننده انسجام متنی در خطبه اول نهج‌ البلاغه

نویسندگان: ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ سمیه سلمانیان

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

چکیده

خطبه اول نهج‌ البلاغه که با حمد خداوند باری‌ تعالی آغاز می­شود و با ذکر حج پایان می­پذیرد علی ­رغم تنوع موضوعات و محورهای مختلف آن از انسجامی قابل توجه برخوردار است. سخن از حمد و ستایش انسان به خاطر نعمت­هایش و سپس نحوۀ پدید آمدن آسمان­ها و زمین و سخن از حضرت آدم و آفرینش او و سرانجام سخن از پیامبر عظیم ­الشان اسلام و ذکر یکی از آداب و رسوم اسلام چون حج، گرچه در ظاهر گوناگون و پراکنده می­باشد؛ اما به‌صورت خطی و مستقیم در پی هدفی مشخص تنظیم شده است.

بررسی و شناخت ابزارهای آفریننده انسجام و تحلیل این عوامل انسجام­ ساز بر اساس نظریه هلیدی و نظریه مکمل رقیه حسن هدف پژوهش پیش­ رو است. از این رو پژوهش حاضر کوشیده عوامل انسجام­ ساز و هماهنگی میان این عوامل را با شیوه توصیفی تحلیلی در خطبه اول نهج‌ البلاغه بررسی و تحلیل نماید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که امام علی(ع) در این خطبه توجه شایانی به ایجاد گره­ها و حلقه­های انسجام ­ساز نموده و خطبه او به­رغم تنوع موضوعات از انسجام قابل ملاحظه­ ای برخوردار است.

واژگان کلیدی: نهج‌ البلاغه؛ انسجام متنی ؛ خطبه اول

 

: [English]عنوان مقاله

Analysis of coherence in the first sermon of Nahj al-Balaghah


[English] چکیده

With the development of modern linguistics courses High accuracy was outstanding literary studies. Writers on the theories of linguistics as a structured and systematic analysis of literary texts began. Halliday and Hassan’s theory the theories of modern linguistics courses that fall within the role orientation. He speaks of the theory of integration of teaching should be a coherent text. R. Hassan” complete theory of Halliday and Hassan is an integrative theory of harmony.

This is the “Mqamh Mzyryh” Badi’ozaman Hamadan. In this paper, in light of the theory and the theory of R. Halliday and Hassan Hassan coherence and coordination of cohesion in Maqameh Mazyryeh be examined. Therefore, the present study has tried Integrating factors and coordination among these factors Analyze the factors of coherence and coordination between these factors and the analytical descriptive method In the first sermon of Nahj al-Balaghah.The results show that Imam Ali (as) in this sermon considerable attention to making knots and loops is building cohesion and his sermon, despite the variety of subjects, has a lot of coherence.

واژگان کلیدی  [English] :

Nahj al-Balaghah, Textual coherence, First sermon

 ابزارهای آفریننده انسجام متنی در خطبه اول نهج‌ البلاغه

ابزارهای آفریننده انسجام متنی در خطبه اول نهج‌ البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث