بررسی و تحلیل سندی احادیث طبی در بحارالانوار براساس مجلد ۵۹


بررسی و تحلیل سندی احادیث طبی در بحارالانوار براساس مجلد ۵۹-در حال بارگذاری
۶ اسفند ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

احادیث طبی در بحارالانوار

نویسندگان: مهدی مهریزی طرقی ، جواد فتحی اکبرآبادی

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

چکیده

اعتبارسنجی سندی روایات طبی، به‌ علت پیوندی که با سلامت جسم و روح دارد، مسئله اصلی این مقاله است و هدف از آن، روشن‌ سازی میزان نقش معصومین در این قبیل احادیث است؛ چه‌ بسا سخنان صحیحی که ناقل آن معصوم نیست. الگوی معیار در این مقاله، ابواب طب بحارالانوار است که شامل ۸۴۲ حدیث در حوزه پزشکی است. مجلسی این مجموعه حدیثی را عمدتاً از کتب معروف و مورد اعتماد و بعضاً غیرمعروف و غیرقابل‌اعتماد جمع‌ آوری کرده است. عواملی چون ضعف راویان، انقطاع، ارسال و حذف اسناد بسیاری از روایات طبی باعث تضعیف سندی بیش از ۹۵ درصد احادیث طبی بحارالانوار است. البته مراد از ضعف سند حدیث، جعلی بودن آن نیست، از این‌ رو شایسته است احادیث طبی بحارالانوار از لحاظ محتوایی، مورد بررسی دقیقی قرار گیرند.

 

واژگان کلیدی: احادیث طبی ، بحارالانوار ، سند، راوی، صحیح، ضعیف.

 

احادیث طبی - بحارالانوار