اخلاق و مهارت‌ های مناظره در مناظره‌ های امام‌ رضا (ع) (مطالعه موردی؛ مناظره امام‌ رضا (ع) با متکلمان ادیان و مذاهب)


اخلاق و مهارت‌ های مناظره در مناظره‌ های امام‌ رضا (ع) (مطالعه موردی؛ مناظره امام‌ رضا (ع) با متکلمان ادیان و مذاهب)-در حال بارگذاری
۲۶ اسفند ۱۳۹۶
PDF
3500 K
رایگان

 

نویسنده / نویسندگان: کاوس روحی برندق

 

واژگان کلیدی: امام‌ رضا (ع) ؛ اخلاق کاربردی؛ مناظره ؛ جدل؛ ادیان و مذاهب ؛ مهارت‌ های مناظره

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

مهم ترین مباحث مقاله:

مفاهیم: تبیین مفهوم اخلاق مناظره ؛ تعریف مناظره .

مبانی مناظره : شروط و آداب مناظره ؛ آداب شروط و مهارت های جدل .

تحلیل مناظره امام‌ رضا (ع) با متکلمان ادیان و مذاهب از نظر اخلاق و مهارت‌ های مناظره .

مقدمات مناظره: وضو گرفتن و تقویت جسمی ؛ یقین به هدف و پیروزی ؛ اطلاع از غرض مامون ؛ مناظره بر اساس باورهای رقیب .

تحلیل معیارهای اخلاقی و روش های و مهارت های در متن مناظره: بهره برداری از روش پرسشی ؛ نشان دادن احاطه کامل به موضوع و فرصت دادن به حریف ؛

تایید طرف مقابل در صورت حق گویی او ؛ استفاده از روش پرسشی همراه با اقرار گرفتن پیشین ؛ احترام در مخاطب قرار دادن اشخاص ؛ به کاربردن برهان خلف .