ارث و تغییر جنسیت ؛ نویسندگان: محمد داود آبادی ؛ مهشاد داود آبادی

مشخصات محصول
قیمت: 1تومان
تاریخ انتشار: 20 خرداد 1397
دسته بندی:

عنوان کتاب: ارث و تغییر جنسیت

.

نویسندگان: محمد داود آبادی ؛ مهشاد داود آبادی

.

سال انتشار: ۱۳۹۷

نوبت چاپ: اول

محل چاپ:  انتشارات رزا

تعداد صفحات: ۲۰۰

وضعیت: موجود نمی باشد.

«کلیه حقوق مادی و معنوی نویسندگان محفوظ است؛ هرگونه انتشار، کپی برداری و فروش این اثر پیگرد قانونی دارد. عرضه فایل این کتاب این تنها از سوی پایگاه اینترنتی معارف نت مجاز می باشد». 

 

 

______________________

فهرست مطالب

 

مقدمه 

فصل اول: تعریف تغییر جنسیت و تاریخچه و اقسام آن 

تعریف تغییر جنسیت از لحاظ لغت 

تعریف تغییر جنسیت از دیدگاه ادیان الهی و مذاهب اسلامی 

جواب یک شبهه 

تعریف تغییر جنسیت (ترانسکوآلیسم) از دیدگاه پزشکی 

تغییر جنسیت از دیدگاه حقوق ایران 

تعریف اصلاح‌ جنسیت 

تاریخچه تغییر جنسیت 

تغییر جنسیت در ایران 

تغییر جنسیت در خارج از ایران 

اقسام و قلمرو صدق تغییر جنسیت 

اقسام تغییر جنسیت

قلمرو صدق تغییر جنسیت 

فصل دوم: هویت‌ جنسی و اقسام اختلال آن 

تعریف هویت 

تعریف جنسیت 

تعریف هویت جنسی 

تعریف گرایش جنسی 

تعریف سوگیری‌ جنسی 

تعریف میل جنسی 

ملاک تعیین جنسیت در افراد 

تعریف اختلالات‌ جنسی(ترنسکشوالیزم)

انواع اختلالات‌ جنسی از لحاظ پزشکی 

ریشه و علل اختلال هویت جنسی (ترانس‌ سکشوال) 

نحوه بروز اختلالات جنسی در افراد 

فصل سوم: اختلال جنسی ظاهری (دوجنسی‌ها) 

تعریف خنثای از لحاظ لغت 

تعریف خنثای از دیدگاه ادیان الهی و مذاهب اسلامی 

جواب یک شبهه 

الف- فقهاء شیعه: 

ب- فقهاء اهل سنت:

الف- فقهاء شیعه: 

ب) فقهاء اهل سنت: 

تعریف خنثای از دیدگاه پزشکی 

عوامل ایجاد افراد دوجنسیتی یا هرمافرودیسم 

اقسام افراد دوجنسیتی (خنثای)

خنثای غیرمشکل از دیدگاه ادیان الهی و مذاهب اسلامی 

خنثای مشکل از دیدگاه ادیان الهی و مذاهب اسلامی 

معیار تعیین جنسیت افراد دوجنسیتی از دیدگاه ادیان الهی و مذاهب اسلامی 

معیار تعیین جنسیت خنثای غیرمشکل 

معیار تعیین جنسیت خنثای غیرمشکل از دیدگاه فقه امامیه 

تحلیل و بررسی معیار اختلاف دنده‌ ها 

الف- موافقین این حدیث 

ب- مخالفین این حدیث: 

معیار تعیین جنسیت خنثای غیرمشکل از دیدگاه اهل سنت 

معیار تعیین جنسیت خنثای غیرمشکل از دیدگاه ادیان الهی 

معیار تعیین جنسیت خنثای غیرمشکل از دیدگاه پزشکی 

معیار تعیین جنسیت خنثای مشکل 

معیار تعیین جنسیت خنثای مشکل از دیدگاه پزشکی 

احکام ویژه خنثای مشکل 

احکام خنثای مشکل در فقه امامیه 

احکام خنثای مشکل در فقه اهل سنت 

احکام خنثای مشکل در ادیان الهی 

شیوه درمان افراد دوجنسیتی (اینترسکس) 

الف- خنثای مونث (هرمافرودیسم کاذب مونث)

ب- خنثای مذکر(هرمافرودیسم کاذب مذکر):

فصل چهارم: اختلال ‌جنسی باطنی (تراجنسیتی

خنثای روانی یا ترانس‌ سکشوالیسم از لحاظ لغت 

خنثای روانی یا ترانس‌ سکشوالیسم از دیدگاه ادیان الهی و مذاهب اسلامی 

خنثای روانی یا ترانس‌ سکشوالیسم از دیدگاه پزشکی 

عوامل بوجود آورنده ترانس‌سکشوالیسم از دیدگاه پزشکی 

علائم و نشانه‌های یک شخص تراجنسیتی 

شیوه درمان افراد بیمار ترانس‌ سکشوالیسم 

انجام عمل جراحی 

فصل پنجم: حکم تغییر جنسیت 

حکم تغییر جنسیت خنثای مشکل در ادیان الهی و مذاهب اسلامی 

ادله جواز تغییرجنسیت خنثای مشکل 

وجوب یا عدم وجوب درمان خنثای مشکل 

حکم تغییر جنسیت خنثای غیرمشکل در ادیان الهی و مذاهب اسلامی 

 موافقین تغییر جنسیت: 

مخالفین تغییر جنسیت

ادله مخالفین تغییر جنسیت خنثای غیرمشکل 

حکم تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی در ادیان الهی و مذاهب اسلامی 

الف- موافقین تغییر جنسیت:

ب- مخالفین تغییر جسنیت: 

ادله ممنوعیت تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی 

ادله جواز تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی 

حکم تغییر جنسیت افراد سالم 

حکم تغییر جنسیت افراد سالم به جنس مخالف در ادیان الهی و مذاهب اسلامی 

حکم تغییر جنسیت افراد سالم به دوجنسیتی‌ها در ادیان الهی و مذاهب اسلامی 

حکم تغییر جنسیت از نظر حقوق موضوعه 

حکم تغییر جنسیت از دیدگاه حقوقدانان ایران 

حکم تغییر جنسیت در حقوق ایران 

مقررات پزشکی قانونی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران 

رای صادره اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران 

حکم تغییر جنسیت در حقوق دیگر کشور‌ها 

فصل ششم: ارث و احکام آن 

ارث از لحاظ لغت 

ارث از دیدگاه ادیان الهی و مذاهب اسلامی 

ارث از دیدگاه حقوق ایران 

احکام ارث 

احکام ارث از دیدگاه فقهاء امامیه 

طبقات وارثان نسبی میت: 

محرومیت از تمام ارث:

 جهات استحقاق ارث: 

احکام ارث از دیدگاه فقهاء اهل سنت 

احکام ارث در دیگر ادیان الهی 

موجبات ارث 

موانع ارث 

طبقات ارث 

چگونگی تقسیم ترکه 

خروج مواردی قبل از تقسیم ارث 

تکلیف ترکه بدون وارث 

سهم‌ الارث حمل (جنین) 

مرگ دسته جمعی 

غایب مفقود الاثر 

 برخوردهای استحسانی در تقسیم ارث 

قوانین ارث از دیدگاه حقوق مدنی ایران 

ارث افراد تغییر جنسیت داده شده از دیدگاه فقهی و حقوقی 

تاثیر تغییر جنسیت بر عناوین خانوادگی 

ارث‌ بری فرزندان تغییر جنسیت داده شده از والدین خویش 

ارث بری والدین تغییرجنسیت داده شده از فرزندان خویش 

ارث‌ بری زوجین از یکدیگر بعد از تغییر جنسیت 

اجازه زوجین برای تغییر جنسیت دادن طرف دیگر 

حکم فقهی و حقوقی بقای ازدواج در تغییر جنسیت دادن یکی از زوجین 

مبحث سوم: وضعیت ازدواج پس از تغییر جنسیت خنثای مشکل: 

مبحث چهارم: وضعیت ازدواج پس از تغییر جنسیت خنثای غیرمشکل: 

حکم فقهی و حقوقی بقای ازدواج در تغییر جنسیت دادن هر دو زوجین 

تغییر جنسیت زوجین به صورت نامتقارن (غیرهمزمان)

تغییر جنسیت زوجین به صورت متقارن (همزمان)

منابع و مآخذ 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث