ارزیابی ارتباط آیه هفتم سوره انشراح با نصب امام علی (ع)


ارزیابی ارتباط آیه هفتم سوره انشراح با نصب امام علی (ع)-در حال بارگذاری
۱۸ تیر ۱۳۹۷
PDF
300 K
21
رایگان

عنوان مقاله: ارزیابی ارتباط آیه هفتم سوره انشراح با نصب امام علی (ع)

.

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده ; فاطمه زهرا آل ابراهیم

 .

سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

کلمات کلیدی: سوره انشراح ; غدیر ; نصب علی (ع).

.

چکیده

مطابق برخی روایات اهل بیت (ع) نزول سوره مبارک «الم نشرح» و به ویژۀ آیۀ ماقبل پایانی آن که می-فرماید: «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ» به واقعه غدیر و جریان نصب حضرت علی (ع) به امامت امت اسلامی مربوط بوده، تقدیر آیه چنین است: «فاذا فَرَغتَ مِن نُبُوَّتِک فَانصَب علیاً اماماً». اثبات این مطلب در ظاهر با سه چالش جدّی روبروست: الف) فقدان خاستگاه روایی؛ ب) مکی بودن سوره؛ ج) هماهنگ نبودن با قرائت. بررسی این سه چالش نشان می دهد که ارائه چنین تفسیری از آیه و سوره نه تنها احتمالی دور نیست که بسیار قابل قبول و مورد توجه می نماید، چه الف) از میان هفده روایت موجود در منابع شیعه و سنی دست کم در دو روایت صحیح السند آیه این گونه تفسیر شده است؛ ب) سوره مبارک شرح به شهادت سیاق آیاتش و تأیید صریح و ضمنی شماری مفسران شیعه و سنی مدنی است؛ ج) آیه در قرائت مشهورش با معنای امر به نصب تناسب بیشتری دارد، گرچه این تفسیر با معنای خسته شدن در تفسیر مشهور نیز هماهنگ است.