ارزیابی ترجمه قال موعدکم یوم الزینه و ان یخسر الناس ضحی (طه/ ۵۹) در ترجمه‌ های مشهور قرآن کریم

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 06 تیر 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: ارزیابی ترجمه قال موعدکم یوم الزینه و ان یخسر الناس ضحی (طه/ ۵۹) در ترجمه‌ های مشهور قرآن کریم
.
نویسندگان: کاووس روحی‌برندق ؛ محسن فریادرس ؛ خدیجه فریادرس

.

سال انتشار: ۱۳۹۵     سطح مقاله: علمی ترویجی

.
چکیده

ترجمه قرآن یکی از مسائل نو در حوزه قرآن‌ پژوهی است که در سده کنونی بسیار مورد توجّه قرار گرفته است. این نهضت، با وجود نقاط قوّت فراوان، نقاط ضعفی نیز دارد. یکی از این نقاط ضعف، در معادل‌ یابی آیه Pقَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّینَهِ وَأَن یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًىO دیده می‌شود. این مقاله با روش تحلیلی‌ـ توصیفی ترجمه‌ های معاصر مشهور قرآن (شامل ترجمه‌ های فارسی: آیتی، الهی ‌قمشه‌ ای، رضایی، صفارزاده، صفوی، فولادوند، کاویان‌ پور، گرمارودی، مجتبوی، مشکینی، مصباح‌ زاده، معزی و مکارم، از ترجمه‌ های انگلیسی، پیکتال و صفارزاده و از ترجمه‌ های آمریکایی، ترجمه شاکر) از این آیه را با دقّت شایانی مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده که نزدیکترین ترجمه به ترجمه صحیح این آیه، ترجمه مشکینی و بهترین روش ترجمه نیز ترجمه تفسیری است.

کلیدواژه‌ ها: قرآن کریم؛ ترجمه‌ های معاصر قرآن؛ حضرت موسی(ع)

.

عنوان مقاله [English]

Translation Evaluation of the (Taha Chapter/ 56) قَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّینَهِ وَ أَن یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى in the Popular Translation of the Holy Quran

.
چکیده [English]

Translation of the Quran is one of the newest issues in the field of the Quranic research which was carefully taken into consideration in the current century. This movement, despite many strong points, have also many weaknesses. One of these weaknesses exists in finding the appropriate equivalence of the verse Oقَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّینَهِ وَ أَن یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًىP.

This descriptive-analytical study carefully examined contemporary translations of the Quran from different translators including Persian translators such as Ayati, Ellahyqmshhay, Rezayi, Saffarzadeh, safavi, Fooladvand, Kavyanpour, Garmaroudi, Mojtabavi, Meshkini, Mesbahzadeh , moezzi and Makarim, English translators like Pickthall, Saffarzadeh, and an American translator named Shaker and concluded that the closest translation to the correct translation of this verse is Meshkini’s translation, and the best translation method is interpretive translation.

کلیدواژه‌ها [English]

The Quran, Quran’s contemporary translation, Moses

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث