ارزیابی دوگانگی رسم‌ الخط ادوات «انما، أنما، کلما و اینما» و بازتاب آن در ترجمه‌ های فارسی معاصر قرآن کریم

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 09 تیر 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: ارزیابی دوگانگی رسم‌ الخط ادوات «انما، أنما، کلما و اینما» و بازتاب آن در ترجمه‌ های فارسی معاصر قرآن کریم

.
نویسندگان: کاووس روحی برندق؛ مصیب مرزبانی ؛ محسن فریادرس

.

سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی

.
چکیده

یکی از مسائل مشکل‌ زا در ترجمه و تفسیر قرآن، توجه به رسم‌ الخط خاص برخی از واژگانی است که در نگارش به دو شکل گوناگون نوشته شده‌اند و برداشت‌ های معنایی متفاوت را فراهم آورده‌اند. در این راستا در مقاله حاضر کوشش شده است تا با روش توصیفی‌ تحلیلی دوگانگی رسم‌ الخط ادوات «إنّما، أنّما، کُلّ‌مَا و أینَ‌مَا» در آیاتی مشخص و با تکیه ‌بر قواعد زبان و ادبیات عرب و تفاسیر تجزیه‌ و تحلیل شود، سپس با معادل‌یابی آنها ترجمه‌ های فارسی معاصر قرآن واکاوی و ارزیابی شود. درنهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که بعضی از مترجمان از یک‌سو در پاره‌ای از مواضع به تفاوتِ رسم‌ الخطیِ این ادوات بی‌اعتنا بوده و با انگاشت‌ هایی متنوع معادل‌های ناصوابی را در برگردان این ادوات اظهار داشته‌اند و از‌سوی‌دیگر، بعضی نیز با درج معنای مناسب متوجه تفاوت رسم‌ الخطی این ادوات بوده‌اند.

در نهایت اینکه هرچند عمده اشکالات مترجمان در وهله نخست، مربوط به توجه‌نکردن به رسم‌ الخط اصیل این واژگان است، بعد از آن، مشکل اساسی مربوط به ضعف تشخیص مترجم در ساختارهای صرفی و نحوی زبان مبدأ و به تبع آن گزینش نامناسب معنا در زبان مقصد است. درهرحال تقریباً «رضایی» در برگرداندن ادات «إنّما، أنّما، کُلّ مَا و أینَ مَا» از دیگر مترجمان دقیق‌تر عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم؛ رسم‌ الخط مصحف؛ دوگانگی رسم‌ الخط ادوات؛ ترجمه‌ های معاصر

.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Alphabetic Forms of “انما انما کلما و اینما” and its Reflection in Persian Translations

.
چکیده [English]

One of the problematic issues in the translation and interpretation of Quran is paying attention to the particular alphabetic form of some words which are written in two different ways, causing different semantic interpretations exist. In line with this, the current article have analyzed duality of the alphabetic form of “انما انما کل ما و این ما” based on the grammar of Arabic language and literature via a descriptive-analytic method, then through finding equivalence, has evaluated Persian translations of Quran. Finally it is concluded that some translators have paid attention to the differences between such alphabetic forms. They have chosen wrong equivalences while translating.

However, by choosing appropriate meaning, the translators have understood such distinctions. Although the major problem of the translations refers to lack of attention to the original alphabetic form of the words, the basic problem refers to the translator’s weakness in recognizing morphological and syntactic structures of the source language which itself leads to choosing inappropriate equivalence in the target language. However, “Rezaei’s translation” is the best among all.

کلیدواژه‌ها [English]

the Holy Quran, the Koran alphabetic form, duality of the alphabetic symbols, contemporary translations

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث