ارزیابی مقاله شفاعت در دایره المعارف قرآن لایدن

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 01 بهمن 1396
دسته بندی:

ارزیابی مقاله شفاعت در دایره المعارف قرآن لایدن

.

نویسنده: عاطفه زرسازان

.

رتبه مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

مقاله شفاعت اثر مستشرق آمریکایی خانم والری جف هافمن است که در دائره المعارف قرآن لایدن، یکی از دائره المعارف های برجسته و مورد رجوع جهانی پیرامون قرآن کریم منتشر شده است. از آنجا که نقد و ارزیابی اینگونه آثار زمینه آشنایی افکار عمومی با اسلام حقیقی را فراهم می سازد لذا پژوهش حاضر به منظور مشخص نمودن فضای فکری مستشرقان در خصوص آموزه های قرآنی برای پژوهشگران مسلمان به ارزیابی این مدخل پرداخته است. نوشتار پیش رو ضمن اشاره به محتوای مقاله، نظریات نادرست هافمن درباره شفاعت را با استفاده از مصادر معتبر اسلامی و استدلال های متقن در بوته نقد قرار می دهد. در این جستار مشاهده می شود نظریه های ذکر شده با تتبع اندک و سطحی از آیات قرآن و متأثر از مبانی فکری گروهی از اهل تسنن و برگرفته ازبرخی روایات در کتب ایشان بوده که مخالف دلالت های قرآنی و احادیث قطعی صادر شده در این زمینه است .

واژگان کلیدی: قرآن؛ شفاعت؛ روایت؛ دائره المعارف قرآن لایدن

 .

عنوان مقاله [English]

The critique of “intercession” in laiden encyclopedia of the Quran

چکیده [English]

The article “intercession” compiled by American orientalist lady Valerie J. Hoffman by introducing Quran, Muslim sahih and orientalist’s opinions. This article was published in the laiden encyclopedia of the Quran which is among the best references about the Quran.

this paper has tried to criticize and evaluate the mentioned entry with aiming to make clear the thought atmosphere of non-Muslim scholars by examining the writings of orientalists specifically in religious teachings especially in the quranic subject. Mention opinions based on some Sunnite’s mental foundation and some tradition in their books that opposed Quranic expresses and certain traditions so this article is criticized.

This study in addition to mentioning the content of the mentioned article criticizes the opinions of Hoffman about the intercession by referring to authoritative Islamic sources. At first we show parts of article briefly then maintain incorrect instance and criticize it by introducing important sources that writer doesn’t use.

Keywords: Quran, intercession, tradition, laiden encyclopedia of the Quran

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث