استدلال‌ های صریح عقلی بر وجود خدا در قرآن


استدلال‌ های صریح عقلی بر وجود خدا در قرآن-در حال بارگذاری
۲۴ دی ۱۳۹۶
PDF
400 K
16
رایگان

استدلال‌ های صریح عقلی بر وجود خدا در قرآن

.

نویسندگان: سید علی دلبری, محمد اسحاق عارفی

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

با توجه به اینکه قرآن منبع اصلی آموزه‌ های دینی است، از مسائل مهمی که پس از فرود آمدن وحی و اکمال دین در بحث خداشناسی در قرآن مطرح است این است که آیا در قرآن استدلال مستقل و صریح عقلی برای اثبات وجود خداوند به کار رفته یا اینکه قرآن کریم وجود خداوند را امری مسلّم و بی‌نیاز از استدلال انگاشته و بدان نپرداخته است؟ در این نوشتار به روش توصیفی ـ تحلیلی پس از بررسی دیدگاه‌ها این مطلب به دست آمده است که برخی مخاطبانِ قرآن را ملحدان و منکران خداوند تشکیل داده‌اند و قرآن به آن‌ها توجه نموده و برای ابطال نظریۀ آن‌ها دست‌کم سه گونه برهانِ علیت، امکان و حدوث را برای اثبات مبدا متعال بیان کرده است.

کلمات کلیدی: قرآن کریم، وجود خدا، استدلال عقلی صریح، استدلال عقلی ضمنی