پیوند اسماء الهی با مضامین آیات در سوره آل عمران

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 15 مهر 1397
دسته بندی:

اسماء الهی – سوره آل عمران

عنوان>پیوند اسماء الهی با مضامین آیات در سوره آل عمران

معارف نت : پیوند اسماء الهی با مضامین آیات در سوره آل عمران

 این مقاله ارتباط اسماء الهی مذکور در آیات با محتوای سوره آل عمران را مورد بررسی قرار می‌دهد.

چکیده

بحث اسماء و صفات الهی از دیرباز تاکنون مورد توجّه متکلمان و مفسران بوده است. در قرآن، این اسماء بسیار فراوان دیده می‌شود و بسیاری از آیات آن، به یک یا دو اسم خداوند ختم شده‌اند. این مقاله درصدد است تا با روش کتابخانه‌ای و با نگرشی توصیفی‌ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع تفسیری فریقین، ارتباط میان اسماء مذکور در پایان آیات را، با محتوای آیات در سوره آل عمران مورد ارزیابی قرار دهد. از این رو، اسماء مزبور با استناد به کتاب «رسائل توحیدی علامه طباطبایی» پیکربندی شده است و با تقسیم‌ بندی آنها به دو دسته اصلی و فرعی، آیات مربوط به هر یک، ذیل آن ذکر و بررسی شده است.

رهیافت اساسی این پژوهش آن است که با توجه به اتفاق اساطین علوم قرآن، مبنی بر توقیفی بودن چینش کلمات در قالب آیات، ارتباط وثیقی میان این اسماء با محتوای آیات وجود دارد و انحاء ارتباطی میان آنها به چند صورت نمود یافته است که عبارتند از: ارتباط با آیه خود، پیوند با دو آیه قبل و بعد، و ارتباط با محتوای کلّی چند آیه و یا معنای کلیدی سوره. در پیوند اسماء با آیه خود و با دو آیه قبل و بعد، سه وجه ارتباطی پیوند با صدر، میانه و ذیل آیات برقرار است و در ۲ مورد اخیر، یعنی پیوند با محتوای کلّی چند آیه، یا معنای کلیدی سوره، مهم‌ترین مسئله دینی، یعنی نفی الوهیت از غیر خداوند در سوره آل عمران مطرح شده است و پیوند این مسئله با اسماء فرد مذکور در پایان آیات، در اسم علیم منحصر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اسماء الهی ؛ سوره آل عمران ؛ ارتباط اسماء و آیات

.

مشخصات مقالهسال انتشار: ۱۳۹۴؛ نویسندگان: ابراهیم ابراهیمی؛ سید ابراهیم مرتضوی

 رده مجله: مقالات علمی ترویجی علوم قرآن و حدیث؛ رویکرد مقاله: علوم و معارف قرآن و حدیث

موضوع: ارتباط اسماء الهی با محتوای سوره آل عمران

.

مقالات مرتبط با موضوع پیوند اسماء الهی با مضامین آیات در سوره آل عمران

ارتباط اسماء الهی با محتوای آیات در سوره آل‌ عمران

معناشناسی اسماء و صفات الهی در اندیشه علوی

بررسی تطبیقی صفات الهی در نهج‌ البلاغه و تحمیدیه‌ های ادب فارسی

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث