اصول حاکم بر فرآیند تربیت از منظر تفسیر «من وحی القرآن» و «التحریر و التنویر»


اصول حاکم بر فرآیند تربیت از منظر تفسیر «من وحی القرآن» و «التحریر و التنویر»-در حال بارگذاری
۱۶ دی ۱۳۹۶
PDF
300 KB
18
رایگان

اصول حاکم بر فرآیند تربیت از منظر تفسیر «من وحی القرآن» و «التحریر و التنویر» 

.

نویسندگان: طلعت حسنی بافرانی، طیبه حیاتی

.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

تمسک به آیات قرآن بهترین راه دستیابی به الگویی صحیح در تربیت انسان و رسیدن به سعادت دنیـوی و اخروی است، ازجمله آموزه‌ های تربیتی بحث از اصول و شرایطی است که در ضمن به‌کارگیری روش‌ های تربیت، باید مورد توجه قرار گیرد تا مقدمه‌ای برای رسیدن به اهداف تربیتی باشد؛ چراکه نتیجه‌‌ بخشی روش‌ های تربیتی مبتنی بر شرایطی است که باید در هر سه عنصر اساسی محتوا، مربی و متربی در فرآیند تربیت وجود داشته باشد، در غیر این صورت، روش تربیتی عقیم یا از میزان ثمردهی آن کاسته می‌شود.

در این پژوهش، تلاش شده تا با تتبّع در آراء تفسیری سید فضل‌ الله و ابن‌ عاشور به‌عنوان دو مفسّر داعی اصلاح اجتماعی ـ دینی در جهان معاصر، شرایط تاثیرگذار در اتخاذ روش‌ های تربیتی مورد بررسی قرار گیرد تا در برابر مکاتب غربی، تصویری از مکتب تربیتی اسلام ارائه شود و زمینه‌ای برای نشر نظام تربیتی اسلام فراهم گردد. از دیدگاه تفسیری ایشان، قابل فهم بودن، تداوم، حکمت و بصیرت، فروتنی، شرح صدر، تعقل و احساس مسئولیت از جمله شرایط بسترساز برای به‌کارگیری روش‌ های تربیت است.

واژگان کلیدی: روش‌ های تربیت، تفسیر تربیتی، من وحی القرآن، التحریر و التنویر

.

موضوعات محوری مقاله:  ارکان تربیت, ویژگی های مربی, ویژگی های متربی