تحلیل دیدگاه ‏‏‏ها و مبانی آیت الله معرفت در کاربرد، دامنه و اعتبارسنجی روایات تفسیری

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 15 مرداد 1398
دسته بندی:

تحلیل دیدگاه‏‏‏ها و مبانی آیت الله معرفت در کاربرد، دامنه و اعتبارسنجی روایات تفسیری ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۲۱؛ فرمت فایل: PDF؛ مرجع دانلود: معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث ؛ برچسبها: آیت الله معرفت | روایات تفسیری | اعتبارسنجی روایات

 

عنوان کامل مقاله: تحلیل دیدگاه‏‏‏‌ها و مبانی آیت الله معرفت در کاربرد، دامنه و اعتبارسنجی روایات تفسیری

               

مشخصات مقاله تحلیل مبانی آیت الله معرفت در اعتبارسنجی روایات تفسیری:

عنوان مجله: علوم حدیث؛ مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث ؛ حوزه موضوعی مقاله: رشته علوم قرآن و حدیث ؛ نویسندگان: زهرا اخوان صراف؛ موضوع مقاله: مبانی آیت الله معرفت در اعتبارسنجی روایات تفسیری ؛ سال انتشار: ۱۳۹۷

       

چکیده

آیت الله معرفت در اعتبارسنجی روایات تفسیری

 

مبانی آیت الله معرفت اعتبارسنجی روایات تفسیری

مبانی آیت الله معرفت در اعتبارسنجی روایات تفسیری

نتیجه گیری:

اهم نتایج به دست آمده در این پژوهش عبارتند از این که:

آیت الله معرفت:
۱- تفسیر قرآن را، با پاره ای پیش فرض های کلامی، وابسته به کلام سلف می داند و پس فرآیند تفسیر را ناگزیر از ملاحظه سنت تفسیری میداند و پس برای ساماندهی تحقیقات در این حوزه واسطه های علمی بدیع دارد.

۲- برای حدیث تفسیری کاشفیت ذاتی قابل است و کارآمدی آن را منحصر به اموری نمی داند که اثر فقهی داشته باشد.

٣- معتقد است تمام قرآن توسط پیامبر و به تبع ایشان معصومان علم و دانشمندان صحابه و بزرگان تابعان تفسیر شده است.

۴- حکایت سنت پیامبر میرا آنگاه اموری دائمی در تفسیر قرآن می‌شمارد که به شأن هدایت گری عام ایشان برگردد و مربوط به منصب قضاوت با رهبری سیاسی در عصر خود او نباشد، نیز از امور شخصی وی نباشد که به جنبه بشری طبیعی او برمی گردد.

۵- حاملان تفسیر مأثور را اعم از معصومان علی می داند و نقل دانشمندان صحابه و برزگان تابعین را هم در این باب معتبر می شمارد.

۶- به دلیل آسیب های خاص روایات تفسیری، نقد و تمحیص آنها را حائز اهمیت ویژه | می داند.

۷- از نظر او نقد سندی این احادیث اهمیت درجه دوم دارد و در درجه اول نقد مستن سودمند است.

۸- معیار اعتباری که برای نقد متن عرضه می کند عرضه به حجت عقول و محکماتا کتاب و سنت است که حدیثی را کارآمد می کند که ابهام زا و معرفت افزا باشد.

درکلام و روش ایشان:

۹- معیار ابهام زدا بون حدیث برای اعتبارسنت تفسیری، از جهات متعدد خالی از ابهام نیست.

۱۰- با منحصر کردن بررسی به سندی و متنی، وعقیم شمردن اولی و تمرکز بر دومی، عامل های دیگری که می توانند در تشکیل وثوق نسبت به صدور حدیث تفسیری با علاج سند و متن یا برداشت از آن سودمند باشد، مثلا مصادر حدیث، کمتر دیده می شوند.

۱۱- روشی که ایشان برای پالایش احادیث پیشنهاد می کند مبتنی بر این است که لااقل در حوزه روایات تفسیری در محدود دواوین اهل اسلام: «کل منسوب صادراک ما خرج بالدلیل»..

 

واژگان پرتکرار مقاله: آیت الله معرفت | روایات تفسیری | احادیث تفسیری | اعتبارسنجی روایات |  ارزیابی روایات | حجیت روایات | تفسیر قرآن | تفسیر روایی | تفسیر نقلی | نقد سندی | نقد متنی

     

مقالات مشابه با موضوعات آیت الله معرفت و روایات تفسیری:

بررسی تاویل از دیدگاه آیت الله معرفت و ابن عربی

بررسی تطبیقی «ذنب» و «استغفار» پیامبر اکرم (ص) در قرآن از نظر آیت الله معرفت و فخر رازی

بررسی تطبیقی دیدگاه آیت الله معرفت و آلوسی درباره آیات مشیت و اراده الهی

معناشناسی نسخ تدریجی، مشروط و تمهیدی از منظر آیت الله معرفت

مقایسه آراء تفسیری علامه معرفت و ابن عاشور ذیل آیه امامت

جستاری در آیه «و لیطوفوا بالبیت العتیق» در پیوند با طواف نساء بر پایه روایات تفسیری

تحلیل و ارزیابی گونه‏‏‏ های روایات تفسیری سوره حمد بر محور تفسیر نورالثقلین

واکاوی باورهای بنیادین در روایات تفسیری سوره مومنون

ملاحظاتی بر دیدگاه‌ های آیت الله معرفت درباره‌ متشابه

شان تعلیمی روایات تفسیری از دیدگاه علامه طباطبایی

جایگاه روایات تفسیری اهل بیت (ع) در زاد المسیر

رویکرد روش‌ شناختی به روایات تفسیری قرآن با قرآن

تحلیل و بررسی روایات تفسیری درباره عبداللّٰه بن سلام

تحلیل صدوری متنی روایات تفسیری پیامبر در منابع فریقین

نسخ در روایات تفسیری ابو حمزه ثمالی، بررسی و نقد

اعتبار سنجی روایات تفسیری ناظر بر عقوبت حضرت یوسف(ع)

تحلیلی پیرامون شفابخشی قرآن با رویکرد به آراء و روایات تفسیری

اعتبارسنجی عقل تاویل‌ گرا در روایات تفسیری مجاهد بن جبر

بررسی تطبیقی روایات تفسیری آیه ذنب النبی(ع) بر پایه قواعد تفسیری

تحلیل انتقادی برداشت‌ های صورت گرفته از روایات تفسیری سبعا من المثانی

روش‌ شناسی تفسیر واژگانی اهل بیت با محوریت روایات تفسیری اصول الکافی

پژوهشی نو در گونه‌ شناسی مدالیل روایات تفسیری و فواید آن

           

عناوین مشابه با عنوان تحلیل دیدگاه‏‏‏ها و مبانی آیت الله معرفت در کاربرد، دامنه و اعتبارسنجی روایات تفسیری:

بررسی مبانی آیت الله معرفت در مورد اعتبارسنجی روایات تفسیری

بررسی دیدگاه آیت الله معرفت در زمینه اعتبارسنجی روایات تفسیری

بررسی شیوه های آیت الله محمدهادی معرفت در عیارسنجی روایات تفسیری

بررسی مبانی آیت الله معرفت برای اعتبارسنجی روایات تفسیری

روش آیت الله معرفت در سند سندی و متنی روایات تفسیری

بررسی روش آیت الله معرفت در ارزیابی روایات تفسیری

شیوه روش آیت الله معرفت در نقد روایات تفسیری

   

انتهای پیام مقاله: تحلیل دیدگاه‏‏‏‌ها و مبانی آیت الله معرفت در کاربرد، دامنه و اعتبارسنجی روایات تفسیری

دانلود رایگان

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث