اعجاز علمی عبارت تصریف الریاح در قرآن | دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 11 دی 1397
دسته بندی:

اعجاز علمی عبارت تصریف الریاح

عنوان مقاله: اعجاز علمی عبارت تصریف الریاح در قرآن

.

مشخصات مقاله:

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی – سال انتشار: ۱۳۹۴؛ تعداد صفحات: ۲۵؛ موضوع محوری: اعجاز علمی قرآن – تصریف الریاح در قرآن ؛ رویکرد مقاله: علوم و معارف قرآن کریم – پژوهش‌های میان رشته ای؛ نویسندگان: غلامرضا براتی؛ شهاب الدین قطب شریف.

.

چکیده

باد یا جریان هوا در قرآن کریم با لفظ «ریح» و «ریاح» چهل و دو بار و با تعبیر تصریف الریاح دو بار آمده است. از مهم‌ترین ویژگی‌های باب تفعیل تکثیر، مبالغه و تکرار است. ریشه «صرف» در لغت از جمله به معنای بازگرداندن چیزی از حالتی به حالت دیگر است. دانش امروز گویای استعداد جریان‌های هوا برای تغییرات کمی سمت و سرعت و تغییرات کیفیی دما، «نم» و «اُمگا» است.

این معانی در ظرف تصریف می‌گنجد ولی اگر ریشه «دَوَر» و «دَوَل» استفاده می‌شد، شاید فراتر از تغییر کمی جهت به عنوان ویژگی قابل درک باد، معنایی دیگر پیش رو نبود. چنانکه التبیان می‌گوید: تصریف الریاح : تحویلها من حال إلى حال جنوباً و شمالاً و …». دانش امروز، جریان‌های هوا را عمدتاً متاثر از سه نیروی «شیب فشار هوا»، «کوریولیس» و «اصطکاک» می‌داند که دچار تغییر سمت و سرعت می‌شوند و به دنبال آن با گذر از روی آب‌ها و خشکی‌ها و با گذر از عرض‌های جغرافیایی گوناگون، مقادیر نم و دمای آن‌ها تغییر می‌کند و به تغییرات جوی کوتاه و بلندمدت می‌انجامند.

همچنین همپایگی نشانه تصریف الریاح در آیات مورد پژوهش با «اختلاف شب و روز» و «نزول باران» می‌تواند گویای اهمیت الگوی پیوسته بادها باشد. یعنی اثرپذیری بادها از اختلاف پاندولی شب و روز سبب موجی شدن آن‌ها، نزول و صعود هوا و بارش‌های آسمانی می‌شود. در الگوی جهانی چنانچه بادها بدون «تصریف» بود، سرزمین‌های پهناور درون خشکی‌ها از حیات کنونی انسانی، جانوری و گیاهی تهی بود زیرا آب نداشت.

واژگان کلیدی:

اعجاز علمی ؛ تصریف الریاح ؛ علوم جو؛ قرآن کریم

.

بخشی از مقدمه

هر چند قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت بشـر بـر آن نیسـت کتـابی علمـی در معنـای امروزی آن باشد ولی متن آن سرشار از اشارات به آفریده‌های پیرامون ما است که آسانی و دشواری زندگی ما با آنها پیوند دارد. پیشرفت‌های امروزی دانش‌های بشـری نشـان می‌دهد که این اشارات بسیار دقیقتر از آن چیزی است که پیش از این پنداشته می‌شـد و مهمتر اینکه بسیاری از این اشارات فراتر از ظر زمانی عصر نـزول قـرآن کـریم بـوده است.

باد (ریح و جمع آن ریاح) یکی از پدیده‌های جهان خلقت است که در قرآن کـریم از آن فراوان یاد شده است و «تصریف» در آیه ۱۱۴ سوره بقـره و همچنـین آیه ۱ سوره جاثیه به باد نسبت داده شده است. « بازگرداندن» معنای اصلی ریشه «صر» اسـت کـه در کاربردهای قرآنی آن نیز این معنا قابل برداشت است. از طرفی قرار گـرفتن واژه‌های از این ریشه در کنار پدیده «باد»، این پرسشها را مطرح می‌کند:

۱- تعبیر تصریف بیانگر چه خصوصیت و ویژگی‌هایی از بادهاست؟

۲- آیا براساس مطالعات صورت گرفته روی ریشۀ صر ، خاصیت بازگردشـی بادها، اصلی‌ترین اشاره این تعبیر قرآنی می‌تواند باشد؟

صر در لغت به معنای بازگرداندن چیزی از حالتی به حالت دیگـر و تبـدیل آن بـه چیز دیگر  و یا بازگرداندن شیء از صورتش آمده است. همچنین دلالت اصلی این ریشه بـر بازگردانـدن چیـزی دانسـته شـده اسـت  و این بازگرداندن میتواند به صورت مطلق باشد و یـا از حـالی بـه حـال دیگـر علاوه بر بیان معنای ریشه صـر ، تصریف الریاح نیـز در برخـی از کتاب‌های لغت به معنای «تغییـر و دگرگـونی بـاد از حـالی بـه حـال دیگـر و یا تغییر جهت آن آمده است.

.

مقالات بیشتر در مورد موضوع اعجاز علمی قرآن:

بازخوانی اعجاز قرآن کریم با تاکید بر تحلیل وجوه هدایتی آن

بررسی سه شگفتی علمی قرآن در آیه «دحو الارض»

وجه اعجاز قرآن کریم در کلام امام رضا‌ (ع)

.

اعجاز علمی عبارت تصریف الریاح در قرآن کریم

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث

اعجاز علمی تصریف الریاح در قرآن

مقاله: اعجاز علمی عبارت تصریف الریاح در قرآن

برچسبها و عناوین مشابه:

دانلود فایل pdf مقاله: اعجاز علمی عبارت تصریف الریاح در قرآن کریم. بررسی تفسیری تصریف الریاح در قرآن، مفهوم شناسی تعبیر تصریف الریاح در آیات قرآن. تبیین اعجاز علمی قرآن با محوریت عبارت تصریف الریاح ، تحلیل مفهومی – علمی تعبیر تصریف ریاح در قرآن کریم، دانلود مقاله: اعجاز علمی عبارت تصریف ریاح در آیات.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث