بررسی اعجاز لفظی و هنری قرآن کریم و ارتباط آن با آوا معنایی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 22 بهمن 1396
دسته بندی:

بررسی اعجاز لفظی و هنری قرآن­ کریم و ارتباط آن با آوا معنایی

اعجاز لفظی و هنری قرآن

نویسندگان: بهاالدین قهرمانی نژاد شایق ؛ محمد جواد جاوری

چکیده

در علم زبان‌ شناسی دانشی با نام «فنوسمانتیک» یا «آوا معنایی» وجود دارد که در آن این مطلب اثبات می‌شود که بهترین حروف و کلمات آنهایی هستند که به محض شنیده شدن، معنای خود را به ذهن منتقل می‌کنند، یعنی بار آوایی حروف و کلمه به خصوصیات معنای مدنظر بسیار نزدیک است. محقق سعی نموده، ارتباط الفاظ مورد استفاده در آیات قرآن‌کریم با دانش «فنوسمانتیک» یا «آوا معنایی» را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

بر این اساس با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، به بررسی نظرات زبان‌ شناسان در خصوص دلالت لفظ بر معنا، همخوانی صوت آواها با معانی، رابطه حروف با مفاهیم و معانی، رابطه حرکات و مصوت‌ها با معانی، سیما معنایی و همگون آوایی پرداخته، و با تحلیل شواهد و مصادیق متعدد از آیات قرآن‌ کریم، نشان داده است که «آوا معنایی» یکی از ابزارهای اصلی و هنریِ انتقال مفاهیم و معانی در قرآن‌ کریم است

واژگان کلیدی: اعجاز لفظی ؛ آوا معنایی ؛ صوت آوا؛ فنوسمانتیک ؛ قرآن‌ کریم

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

عنوان مقاله [English]

A Study of Verbal and Artistic Miracle of the Holy Qur’an and its Relationship with Phonosemantics

چکیده [English]

Phonosemantics in linguistics is an idea wherein it is proved that the best letters and words are those that covey their meanings as soon as they are heard. That is, in such words and letters, the phonetic load is very close to the features of the intended meaning. In the present study, the researchers tried to analyze the relationship between the words used in the Holy Qur’an with phonosemantics. Type text or a website address or translate a document. TRANSLATE MORE

Accordingly, using descriptive-analytical method, this article analyzed linguists’ comments regarding the indication of meaning in verbal expressions, the consistency of sound-phones with meanings, the relationship between letters with concepts and meanings, the relationship between accents and vowels with meanings, pictosemantics and phone assimilation. The results, based on the analysis of numerous evidence from the Holy Qur’an substantiated that phonosemantics is a main and artistic tool for meaning transfer in the Holy Qur’an.

کلیدواژه‌ها [English]

verbal miracle, phonosemantics, sound-phone, the Holy Qur’an

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث