جلوه‌ هایی از اقتصاد زبانی در قرآن کریم «بررسی موردی جزء ۲۶- ۳۰»


جلوه‌ هایی از اقتصاد زبانی در قرآن کریم «بررسی موردی جزء ۲۶- ۳۰»-در حال بارگذاری
۲ اسفند ۱۳۹۶
PDF
300 K
17
رایگان

اقتصاد زبانی

نویسندگان: روح الله صیادی نژاد؛ صدیقه جعفر نژاد

 

سال انتشار: ۱۳۹۵
 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

چکیده

اقتصاد زبانی گفتاری است که در همه زبان‌ های دنیا وجود دارد و به این معناست که کمترین فعالیت عضلانی و ذهنی برای ارائه معانی و مفاهیم مدّ نظر ارائه گردد و به دیگر بیان همان اصلی است که از آن به نام «اصل کم‌ کوشی» یاد می‌شود. زبان عربی نیزیکی از زبان‌هایی است که اقتصاد، ویژگی بارز آن است. قرآن کریم نمونه والای گزیده‌ گویی و ایجاز است و اصل کم‌ کوشی در آن موج می‌زند. این پژوهش برآن است تا با روش توصیفی- تحلیلی جلوه‌ های اقتصاد زبانی در پنج جزء آخر قرآن را بررسی کند. دستاورد پژوهش بیان‍گر آن است که قرآن برای حفظ و جای گیری سریع در اذهان و برای ارتباط برقرار کردن و انتقال رسالت، به اصل کم‌ کوشی در تمامی سطوح و لایه‌های زبانی توجه ویژه کرده است. در قرآن حتی در به کارگیری آواها، اصل استفاده بهینه فروگذاری نشده و از قدرت فاکتورگیری واژگان نهایت بهره‌ برداری شده است تا برون‌ دهانرژی، چه ذهنی و چه فیزیکی به حداقل رسانده شود.

واژگان کلیدی: قرآن؛ جزء ۲۶- ۳۰؛ اقتصاد زبانی ؛ کم‌ کوشی ؛ اشتقاق؛ زبان‌ شناسی

 

اقتصاد زبانی

اقتصاد زبانی