اقناع مخاطب در قرآن پیرامون مسئله معاد


اقناع مخاطب در قرآن پیرامون مسئله معاد-در حال بارگذاری
۱ تیر ۱۳۹۷
PDF
600 K
17
رایگان

عنوان مقاله: اقناع مخاطب در قرآن پیرامون مسئله معاد

.

نویسنده: دکتر زهرا طاهری پور

.

سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

معاد از موضوعات مهمی است که بخش قابل توجهی از آیات قرآن به آن اختصاص یافته است. اقناع یا متقاعدسازی به معنای انتقال پیام به مخاطب، تغییر نگرش و در نتیجه تغییر رفتار او می باشد. سوالی که این مقاله در پاسخ به آن سامان یافته است این است که روش اقناعی قرآن برای انتقال مفهوم معاد به انسان ها چگونه می باشد؟

با جستجو در منابع مرتبط با دانش ارتباطات و آیات نازل شده پیرامون موضوع معاد و روز قیامت این نتایج به دست آمد: پیام های قرآنی ابتدا به وسیله پیامبر(ص) به اطلاع و آگاهی مردم رسید . پس از آن توجه مخاطب جلب می شد. در مرحله بعد خداوند با بیانات مختلف چنان به طراحی پیام پرداخت که گیرنده پیام آن را درک نماید ، نتیجه را بپذیرد ، نگرش جدید را فراموش نکند و در نهایت منجر به رفتار مناسب با معاد در مخاطب ایجاد شود.

واژه‌های کلیدی: قرآن، معاد، روز قیامت، اقناع، متقاعدسازی، تغییر نگرش