رویکرد حدیثی تقریب گرایانه مغنیه در التفسیر الکاشف

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1398
دسته بندی:

رویکرد حدیثی تقریب گرایانه مغنیه در التفسیر الکاشف؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۲۶؛ معارف نت | پایگاه دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

 .

عنوان کامل: رویکرد حدیثی تقریب گرایانه مغنیه در التفسیر الکاشف

.

مشخصات مقاله رویکرد حدیثی تقریب گرایانه مغنیه در التفسیر الکاشف:

عنوان مجله: دو فصلنامه حدیث پژوهی؛ رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۲۶؛ نویسندگان: پروین شناسوند؛ محسن قاسم پور؛ امیر توحیدی. موضوع محوری مقاله: التفسیر الکاشف

.

چکیده
دانشوران مسلمان همواره از قرآن و سنت به مثابه مهم ترین سرچشمه های فهم آموزه های دینی یاد کرده اند، سنت و حدیث، خواه مترادف باشند یا به معنای حکایت گری حدیث برای سنت، نقش ویژه ای در تفسیر قرآن ایفا کرده اند.
چنین می نماید مفسر التفسیر الکاشف هم از حیث مبانی و هم از جنبه روش، از سنت تفسیری عالمان پیشین مسلمان، به ویژه مفسران شیعی، پیروی کرده اما در حوزه رویکرد تفسیری، شیوه ای متمایز را به کار گرفته که شرایط اجتماعی و فرهنگی روزگارش، متغیر تعیین کننده آن بوده است.
مسئله اساسی این پژوهش این است: با توجه به تأثیر شرایط اجتماعی فرهنگی و دینی روزگار مغنیه در شکل گیری التفسیر الکاشف وی چگونه از حدیث بهره گرفته است؟ همچنین فراز و فرود حدیث در این تفسیر، از چه جایگاهی برخوردار است؟
این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی نشان داده است مغنیه هم از جنبه استناد به منابع روایی و هم از نظر روش کاربست حدیث در تعیین آیات، رویکرد تقریبی اقناعی را در نظر داشته است. این چنین نگاهی از مبانی خاص مغنیه، و نه مبانی مشترک با سایر مفسرین، نشئت گرفته است.
تحلیل این رویکرد، بیانگر این نکته است که مغنیه به ضرورت اصل وحدت جامعه اسلامی و مشترکات مسلمانان در حوزه باورها و عقاید توجه و تأکید وافر داشته است. شاخصه های این جهت گیری، هم در نحوه استناد مفسر به روایات فریقین و هم در روش هم افزایی و همگرایانه وی، در مقام ارجاع به شیوه محدثان و مفسران پیشین در مقام تفسیر برجسته می نماید. اتخاذ این چنین رویکردی، تفسیر وی را کار آمد، پویا و عصری نشان داده است.

واژگان کلیدی: محمد جواد مغنیه ؛ التفسیر الکاشف ؛ رویکرد اقناعی در تفسیر ؛ تقریب گرایانه ؛ شرایط عصری تفسیر

.

واژگان و اصطلاحات پرتکرار مقاله: محمد جواد مغنیه ؛ التفسیر الکاشف ؛ رویکرد حدیثی ؛ تفسیر کاشف

التفسیر الکاشف

رویکرد حدیثی تقریب گرایانه مغنیه در التفسیر الکاشف

دانلود رایگان مقاله: رویکرد حدیثی تقریب گرایانه مغنیه در التفسیر الکاشف

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث