نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب الموضوعات فی آلاثار و الاخبار

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 12 اسفند 1396
دسته بندی:

الموضوعات فی آلاثار و الاخبار

نویسندگان: محمدرضا عزتی فردویی ؛ صمد اسمی قیه باشی

 

چکیده

غلو، به عنوان جریان انحرافی در دین، باعث آسیب‌هایی از جمله دین‌ گریزی شده است. آقای معروف حسنی در مقابل روایات غلوآمیز موضع گرفته و به بررسی این روایات پرداخته و با توجه به این که بسیاری از روایات را به دلیل غلوآمیز بودن، جعلی دانسته است، بررسی ارتباط میان غلو و جعل از دیدگاه ایشان، ضروری می‌نماید. ایشان در برخورد با احادیث غلوآمیز، در برخی موارد بر خلاف مبنای نقد حدیث خود عمل کرده و اتهام به غلو را برابر با جعل دانسته است.

بنابراین، درباره معیار ارزیابی ایشان از روایات غلوآمیز و جعلی دانستن آن‌ها چند اشکال اساسی وجود دارد: خلط میان عدم حجیت با جعل، بررسی حدیث با تاریخ نامعتبر، تتبع ناقص در شرح حال راویان متهم به غلو، حکم به جعل تفاسیر باطنی صحیح، اهمیت ندادن به سنت رد علم به معصومان: و عدم احتمال تصحیف ، تحریف و وضع جزئی به جای وضع کامل روایت.

واژگان کلیدی: غلو ؛ جعل؛ نقد حدیث؛ هاشم معروف حسنی؛ الموضوعات فی آلاثار و الاخبار

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

الموضوعات فی آلاثار و الاخبار

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث