تدوین و اعتباریابی الگوی رهبری معنوی اسلامی در سازمان از منظر نهج البلاغه

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 17 مهر 1397
دسته بندی:

الگوی رهبری معنوی اسلامی

عنوان>تدوین و اعتباریابی الگوی رهبری معنوی اسلامی در سازمان از منظر نهج‌البلاغه

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تدوین و اعتباریابی الگوی رهبری معنوی اسلامی در سازمان از منظر نهج البلاغه بوده است. جامعه­ آماری پژوهش شامل کلیه اساتید و صاحب­ نظران حوزه مدیریت اسلامی در دانشگاه شیراز بود که در مرحله کیفی براساس روش نمونه گیری غیرتصادفی اشباع نظری، ۳۰ نفر و در مرحله کمی براساس روش نمونه‏ گیری غیرتصادفی افراد کلیدی، ۳۴ نفر انتخاب شده‌‏اند. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی و از نوع الگوسازی بوده که با استفاده از روش همسوسازی داده‌‏های چندگانه به تدوین و اعتباریابی چارچوب نظری اولیه پرداخته شده است.

نتایج پژوهش در مرحله کیفی نشان داد که الگوی رهبری معنوی اسلامی مشتمل بر سه بعد بینشی دربرگیرنده­ سه مؤلفه­ اعتقادی، عقلانی و تخصصی، بعد نگرشی دربرگیرنده دو مؤلفه عاطفی و فرهنگ ‏سازی و بعد کنشی شامل دو مؤلفه منشی و هدایت‏گری می‌‏باشد. در مرحله کمی، نیکویی مدل اندازه ‏گیری از طریق تحلیل عامل تأییدی بررسی گردید و یافته‏ ها بیانگر تأیید روایی و پایایی الگو بود. لذا الگوی نهایی این پژوهش می‏تواند مبنای مناسبی برای شناخت رهبران از جایگاه خود و همچنین سنجش و ارائه راهکارهای بهبود نقش مدیران سازمانی به عنوان رهبران معنوی در سازمان خویش، قرار گرفته و براساس معرف‏های تعریف شده در این الگو، آموزش‏های متناسب برای ایفای هرچه بهتر آنها ارائه گردد.

کلیدواژه ها: رهبری؛ رهبری معنوی ؛ مدیریت اسلامی؛  نهج البلاغه

.

مشخصات مقاله: سال انتشار: ۱۳۹۴؛ نویسندگان: رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ زینب پیروی نژاد

 رده مجلهمقالات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ رویکرد مقاله: نهج البلاغه – مدیریت اسلامی.

موضوع: الگوی رهبری معنوی اسلامی در نهج البلاغه

.

مقالات مرتبط با موضوع

سبک‌ های مدیریت در نهج‌ البلاغه

خصوصیات مدیران شایسته در سیره رضوی

بررسی معیارهای گزینش مدیران از دیدگاه امام علی

درونی سازی اصول مدیریتی با توجه به نامه‌ های امام علی(ع)

تبیین الگوی جانشین‌ پروری مدیران در حکومت علوی بر اساس نهج‌ البلاغه

مطالعه تطبیقی اصول مدیریت اسلامی و مدیریت با بررسی سیره امام علی(ع)

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث