روایات اعتراض امام حسین (ع) به صلح امام حسن (ع) در ترازوی نقد


روایات اعتراض امام حسین (ع) به صلح امام حسن (ع) در ترازوی نقد-در حال بارگذاری
۲۰ اسفند ۱۳۹۶
PDF
800 K
رایگان

 

عنوان مقاله: روایات اعتراض امام حسین (ع) به صلح امام حسن (ع) در ترازوی نقد

 

نویسندگان: رسول محمدجعفری ؛ زهرا رضایی

 

واژگان کلیدی: صلح امام حسن (ع) ؛ روایات اعتراض امام حسین (ع) ؛ نقد روایات؛ اختلاف افکنی امویان

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

صلح امام حسن - معارف نت