انقلاب خاموش رضوی ؛ فرایندها و سازوکارها


انقلاب خاموش رضوی ؛ فرایندها و سازوکارها-در حال بارگذاری
۲۶ اسفند ۱۳۹۶
PDF
2800 K
رایگان

نویسندگان: محمدرضا دهشیری؛ علی تاش شمس آبادی

واژگان کلیدی: امام‌ رضا (ع)؛ انقلاب خاموش رضوی ؛ مقابله نرم؛ عوام؛ نخبگان

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

مهم ترین مباحث مطرح شده در مقاله :

وضعیت سیاسی دوره امام رضا (ع)

جایگاه مردم در نقشه راه مبارزه :

جذب و آگاهی بخشی به مردم ؛ ترویج مکار اخلاق ؛ اکرام مردم و مستضعفان ؛ ساده زیستی ؛ سخن نیکو با مردم ؛

جهاد اعلامی : سخنرانی ، نامه های عمومی ، تحریک سیاسی نخبگان

جهاد علمی : مبارزه با انحرافا فکری ، مناظرات ، سیاست مکاتبه ای

شیوه های مبارزاتی : نفی خشونت ، شیوه مبارزه پنهان ، تمسک به قاده الزام