بازتاب صورت نمایی در قرآن

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 01 بهمن 1396
دسته بندی:

بازتاب صورت نمایی در قرآن

نویسندگان: علی محمد ولوی؛ فاطمه اروجلو

.

رتبه مقاله: علمی پژوهشی 

.

چکیده

صورت نمایی(برچسب زنی) پدیده‌ ی اجتماعی فراگیری است که در روابط انسان ها با یکدیگر تأثیر گذار بوده است. این پدیده در جهان اسلام نیز رواج داشت. برای شناسایی عوامل و شرایط زمینه ساز این پدیده و پیامدهای آن و دریافت رهنمود قرآن درباره این پدیده و آشنایی با راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن، آیات این کتاب مقدس بررسی شد. در این تحقیق با بهره گیری از روش پیشنهادی در نظریه زمینه ای(GT) داده های قرآنی مورد بازکاوی و تحلیل قرار گرفته است. دستاورد این تحقیق پیشنهاد فرضیه‌های ذیل است:

۱ـ تکبر موجب صورت نمایی پیامبران الهی و کتاب های آسمانی است. ۲- در شرایط غلبه فرهنگ چند خدایی، ظهور پیامبران و آیین جدید زمینه ساز صورت نمایی ارزش های توحیدی است. ۳- در شرایط حاکمیت نظام اشرافی، جهل آحاد جامعه موجب صورت نمایی پیامبران الهی است. ۴- پیامدهای دنیوی و اخروی صورت نمایی با فراوانی پدیده ی صورت نمایی رابطه مستقیم دارد. پیشنهاد می شود: به کاربردی کردن فرضیه‌های فوق اندیشید و از روش های کیفی مانند نظریه زمینه ای در مطالعات قرآنی و تاریخی بهره جست.

واژگان کلیدی: صورت نمایی (برچسب زنی)؛ قرآن؛ گراندد تئوری؛ پیامبران؛ کافران

 .

.

عنوان مقاله [English]

 Labeling reflection in the Quran
.

چکیده [English]

Labeling is a prevalent social phenomenon affecting human relationship with each other. This phenomenon was also common in the Muslim world. In this article, to identify the underlying causes and circumstances of the emergence of this social behavior and its consequences, and also in order to receive guidance from the Qur’an in confronting it, the Holy Qur’an was studied.

In this article, using the method of Grounded Theory (GT), the quranic data have been analyzed and the following hypotheses are suggested as the result: 1.Arrogance leads to labeling the prophets and divine scriptures. 2. In the cultures dominated by polytheism, the emergence of the prophets and a new religion underlies labeling the monotheistic values. 3. Under the rule of the aristocracy, the ignorance of society leads to the labeling of the prophets. 4. Worldly and after-world consequences of labeling are directly correlated with the frequency of labeling phenomenon.

Based on the findings of this study, it is suggested to put the above hypotheses into practice and also to employ qualitative methods such as grounded theory in the study of the Qur’an and history.

کلیدواژه‌ها [English]

“labeling”, “Quran”, “Grounded Theory”, “prophets”, “unbelievers”

.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث