بازخوانی آراء مفسران سده اخیر در آیات جهاد


بازخوانی آراء مفسران سده اخیر در آیات جهاد-در حال بارگذاری
۲۱ دی ۱۳۹۶
PDF
300 K
22
رایگان

بازخوانی آراء مفسران سده اخیر در آیات جهاد

.

نویسندگان: محمد شیرین‌ کار موحد ؛ محسن اکبری

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

آیات جهاد از مسائل بحث برانگیزی است که به‌ویژه در سده اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. آیات جهاد را می‌توان به آیات مطلق، مقید و صلح و احسان تقسیم کرد. در سده اخیر برخی از محققان معاصر به تبع مفسران سلف، آیات مطلق را کانون توجه خود قرار داده و در مورد سایر آیات، اقوالی چون نسخ را پذیرا شده و در نتیجه «جهاد برای محو کفر و تغییر عقیده» را لازم شمرده‌اند.

در عصر حاضر، جهاد برای تحمیل عقیده، جای خود را به دیدگاه‌ هایی چون «جهاد برای رفع مانع و آزادی دعوت» و «جهاد دفاعی صرف» داده و بر اساس رویکرد به آیات مقید و آیات صلح و احسان، مفاهیمی چون صلح و همزیستی با کفار بر مبنای اشتراک در انسانیت، پررنگ‌ تر گردیده است. نقطه اشتراک این دو دیدگاه، عدم اجبار بر عقیده است. توجه به مجموعه آیات مرتبط با جهاد بیانگر آن است که دیدگاه «جهاد برای رفع مانع و آزادی دعوت»، قابل دفاع بوده و دو دیدگاه دیگر قابل نقد است.

واژگان کلیدی: آیات جهاد, دفع محارب, اکراه بر دین, محو کفر