بازخوانی مفهوم واژه سماء در قرآن کریم

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 30 دی 1396
دسته بندی:

بازخوانی مفهوم واژه سماء در قرآن کریم

نویسنده: سید مرتضی حسینی

رتبه مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

در برخی آیات قرآن کریم از واژه‌های «سماء و سماوات»، سخن به میان آمده است. نگاه مفهومی به لفظ سماء در این آیات، افق‌ های اعجازی تازه‌ای پیش روی مخاطب کلام الهی می‌گشاید. نگارنده به بررسی این واژه در آیات قرآن کریم از بُعد مفهومی پرداخته و حالت‌های متفاوت و معانی ثانویه آن را موشکافی کرده است؛ تا گامی در جهت شناخت جنبه‌ای از جوانب اعجازی این اقیانوس بیکران وحیانی برداشته باشد. پژوهش حاضر بیانگر آن است که معانی سقف، ابر، باران، آسمان بهشت و جهنم و آسمان بالای زمین از دلالت‌های ثانوی واژه قرآنی سماء است و ارتباط دقیقی میان این واژه با معانی فوق وجود دارد.

بافت زبانی این واژه، توجّه در ذات و نه صرفاً مجرّد بالا بودن آن را به خواننده منتقل می‌کند و همنشینی این واژه با واژگان دیگر، علاوه بر بیان مفاهیم خاصّی همچون گستردگی ملک و خضوع آن در برابر پروردگار، سبب خلق مفاهیم جدید مبتنی بر تشبیه‌ ها و استعاره‌ های حاصل از آن شده است. روش تحقیق، به صورت کتابخانه‌ای و مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌باشد

واژگان کلیدی: سماء؛ مفهوم شناسی؛ علم دلالت ؛ علم بلاغت

 .

.
عنوان مقاله [English]

Revision of Concept of words “Sama” (welkin) in the Holy Qur’an

.

چکیده [English]

The words “samā’” (welkin) and “samāwāt” (welkins) occur in some Quranic verses. A deep glance at this term may open new horizons of miraculous aspect of the Holy Quran. In this survey, the author looks at the word conceptually and analyzes the different structures and meanings for the purpose of recognizing a miraculous aspect of such a divine infinite ocean, i.e. the holy Quran.

The search argues that some meanings like “Roof”, “Cloud”, “Rain”, “Heaven and Hell Welkin” and the “Sky of the Earth” are referred as the secondary meanings of the Quranic term: “samā’” and there is a close connection between it and those meanings. The linguistic context of this word, however, especially conveys its quiddity and not merely the concept of “Up”. Regarding to the syntagmatic relation of the word with others, in addition to the concepts of “majesty of the universe” and “its total submission to The Lord”, implies new concepts based on its metaphors and similes. The paper methodologically is based on library research and data analysis

کلیدواژه‌ها [English]

Sama (welkin), Context, Implication Science, Rhetoric science. 

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث