بازشناسی کارکردهای تفسیری فاصله

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 31 خرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: بازشناسی کارکردهای تفسیری فاصله

.

نویسنده: علی اصغر آخوندی

.

سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

فاصله در پایان آیه به دلیل هیمنه و سیطره‌ ای که بر محتوای آیه دارد، از جایگاه مهم و حساسی برخوردار است. این جایگاه حتماً در تفسیر آیه تأثیرگذار است. اما سؤال اساسی این است که کارکرد و نقش فاصله در تفسیر محتوای آیه چیست؟ برای دریافت پاسخ، به تفاسیر التبیان، مجمع البیان، المیزان، نمونه و تسنیم مراجعه شده است.

در این پژوهش یازده گونه از کارکردهای فاصله مورد شناسایی واقع شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تقویت و تأیید دیدگا‌های تفسیری و یا نقد و رد آنها، تبیین آیه با کمک فاصله، دفع توهم و ابهام از آیه، دریافت حکم و یا تأیید حکم آیه و یا بیانگر موقتی بودن حکم اشاره کرد. گرچه موضوع این نگارش ابتکاری بوده، اما ضرورت دارد با مطالعه دیگر تفاسیر، به این گونه‌ها افزوده شود.

کلیدواژه‌ها: فاصله؛ تفسیر؛ کارکردهای تفسیری

.

عنوان مقاله [English]

Recognition of the Exegetic Functions of the Rhyme of Qur’anic Text

چکیده [English]

Rhyme of Qur’anic text (fāṣila) in the end of a verse has an important and sensitive status due to its dominance over the verse. This status is definitely effective in the interpretation of the verse. However, the basic question is, “What is the role and the function of fāṣila in the interpretation of the content of the verse?” To find the answer, the interpretations Al-Tibyān, Majma‘ al-Bayān, Al-Mīzān, Nimūna, and Tasnīm are consulted.

In this research, eleven types of the functions for fāṣila have been identified, the most important of which can be referred to as: strengthening and confirming the exegetic viewpoints or critiquing and rejecting them, explanation of the verse with the help of fāṣila, demystification of the verse, receiving or confirming the verdict of the verse, or its representing the temporariness of the verdict. Although the subject of this paper has been novel, it seems necessary to add to these types by studying other interpretations.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث