بررسی اهل بیت (ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهد التنزیل

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 21 خرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: بررسی اهل بیت (ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهد التنزیل

.
نویسندگان: علیرضا طبیبی ؛ زهرا شرفی

.

سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی

.
چکیده

بسیاری از مفسران شیعه و شماری از مفسران اهل تسنن، از دیرباز با تکیه بر روایات شان نزول به تطبیق آیات بر اهل بیت (ع) اهتمام ورزیده اند که زمخشری و حسکانی در میان اهل سنت و فیض کاشانی در میان شیعه از آن جمله بوده‌اند. در این پژوهش تلاش شده است، تطیبق آیات بر اهل بیت (ع) در این تفاسیر واکاوی شود.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که زمخشری اسباب نزول ها را به تفصیل بیان کرده است؛ اما در حوزۀ فضایل اهل بیت، تنها به حدود ۱۰ درصد(۲۱ آیه از ۲۰۰ آیه) پرداخته و در مواردی اندک به فضایل ایشان در ذیل آیات اشاره می کند. او نه تنها از ذکر برخی اسباب نزول مشهور و متواتر ذیل آیات مربوط به فضایل اهل بیت خودداری کرده، بلکه هیچ تحلیلی از چنین آیاتی به دست نداده و پیامدهای اجتماعی مربوط به آنها را بیان نکرده است؛ اما حسکانی در تفسیر شواهد التنزیل با بیش از ۱۲۰۰ روایت در ذیل ۲۱۰ آیه به فضایل اهل بیت از طرق عامه و فیض کاشانی در تفسیر صافی نیز از طرق خاصه به شرح و تبیین فضایل پرداخته است.

کلیدواژه ها: اهل بیت؛ تفسیر کشاف؛ تفسیر صافی؛ شواهد التنزیل؛ تطبیق

.

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Kashshaf Commentary with Safi and Shawahid Al-Tanzil Commentaries in Terms Of Infallible Imams’ Status

.
چکیده [English]

Most Shia Commentators such as Feiz Kashani and several Sunni commentators such as Zamakhshari and Haskani have long tried to match some Quranic verses with Holy Prophet’s household in their commentaries, based on the traditions related to their occasions of revelation. The present paper seeks to reanalyze such matching in their commentaries.

The findings indicate although Zamakhshari have explained the occasions of revelation in details, he has referred and explained only %10 (21 out of 200) of verses related to the virtues of Holy Prophet’s household, and very few of infallible Imams’ virtues below these verses. He has avoided not only mentioning the verses related to the virtues of the Holy Prophet’s household with widely transmitted occasions of revelations, but also analyzing them.

On the contrary, Haskani has discussed infallible Imams’ virtues and merits through general methods in his Shawahid Al-Tanzil Commentary, using more than 1200 traditions below 210 verses; and Feiz Kashani has explained and clarified infallible Imams’ virtues in his Safi Commentary, using particular methods.

کلیدواژه ها [English]

the Holy Prophet’s household, Kashshaf Commentary, Safi Commentary, Shawahid Al-Tanzil, matching

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث