بررسی تطبیقی آیه ولایت در تفاسیر فریقین


 بررسی تطبیقی آیه ولایت در تفاسیر فریقین-در حال بارگذاری
۲۳ دی ۱۳۹۶
PDF
300 K
26
رایگان

بررسی تطبیقی آیه ولایت در تفاسیر فریقین

.

نویسندگان: ابراهیم کلانتری؛ محمدرضا عبدالله‌ پور

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

آیه ۵۵ مائده، از آیات چالشی و مورد اختلاف میان علما، اندیشمندان و مفسران فریقین است. دلیل اصلی این اختلاف، وجود واژه «ولی» و عبارت «الذین آمنوا…» در ترکیب آیه است. مفسران و علمای اهل سنت در برداشت خود از معنای «ولی» و یافتن مصداق برای «الذین آمنوا…» دیدگاهی متفاوت از علما و مفسران شیعه ارائه کرده‌اند. جمعی از مفسران اهل سنت، ولیّ را در آیه ولایت، به‌‌معنای دوستی، یاری، محبت و … پنداشته‌اند و مصداق «الذین آمنوا…» را منحصر در علی(ع) نمی‌دانند، این در‌ حالی است ‌که مفسران و علمای شیعه، ولیّ را به‌معنای سرپرستی، ولایت در تصرف، ولایت سرپرستی و… گرفته، تنها مصداق کسی که در حال نماز صدقه داده است، حضرت علی (ع) می‌دانند. این دو برداشت متفاوت در تفسیر آیه، سرچشمه اختلاف بین علمای فریقین گشته است. این مقاله با روش استنادی، تحلیلی به بررسی و نقد پرداخته و در نهایت با تکیه بر ادله‌ای چند به اثبات دیدگاه مفسران شیعه پرداخته است.

واژگان کلیدی: آیه ۵۵ سوره مائده, آیه ولایت, ولی, تفسیر تطبیقی, حاکمیت سیاسی