بررسی تطبیقی دیدگاه‌ ها درباره آیات رجم شیاطین با شهاب‌ ها

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 20 خرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی دیدگاه‌ ها درباره آیات رجم شیاطین با شهاب‌ ها
.

نویسندگان: مریم پرویزیان ؛ کیوان احسانی

.

سال انتشار: ۱۳۹۵   سطح مقاله: علمی پژوهشی

.
چکیده

موضوع مقاله حاضر، بررسی آیات مربوط به رجم شیاطین با شهاب آسمانی و واکاوی نظرهای تفسیری مختلف در این باره است. دیدگاه‌های متعددی در باره آن از سوی مفسران و متفکران مطرح شده است. در این نوشتار دیدگاه‌های مختلف مفسران و محققانی چند از جمله سید قطب، استاد مکارم، علامه طباطبایی، طبرسی، عبدالعلی بازرگان، طنطاوی، نصر حامد ابوزید، دکتر سروش بررسی می شود. برخی از مفسران این آیات را سربسته تفسیر کرده وبرخی دیگر با تکیه به تفصیل، معانی ظاهری آیات و روایات را بررسی کرده‌اند. برخی هم آیات را با تکیه بر نظرهای کیهانی جدید تفسیر نموده‌اند.

گروهی نیز بر تئوری‌ های حدسی و احتمالی تکیه نموده‌اند. برخی دیگر معنای غیر ظاهری برای آیات بیان کرده و آنها را از باب تشبیه و مثل دانسته‌اند. در مقابل، برخی به تفسیرناپذیری این آیات قائل اند. در بین این دیدگاه‌ها دیدگاهی که این آیات را از باب مثل دانسته قابل تامل بوده و دیدگاهی که ظاهر آیات را با اکتشافات جدید علمی در زمینه کیهان‌ شناسی تفسیر و توجیه می‌نماید، به صواب نزدیک‌تر به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی: شهاب؛ شیطان؛ استراق سمع؛ آسمان

.

عنوان مقاله [English]

A Comparative Review of the Views about the Verses on Stoning Satans by Meteors

.
چکیده [English]

The present paper seeks to review the Quranic verses on stoning Satans by meteors and reanalyze different interpretive views about the issue, proposed by commentators and thinkers. The paper reviews the view of different scholars and commentators such as Seyyed Qutb, Makarem, Allamah Tabatabaii, Tabarsi, Abdulali Bazargan, Tantawi, Nasr Hamed Abuzeid, and Soroush.

Some commentators have implicitly interpreted these verses and others have reviewed the outer meaning of the verses and relevant traditions, relying on detailed specification. Some others have interpreted them on the basis of new cosmological theories. Still others have relied on probable and hypothetical theories. And others have proposed inner meaning for the verses and have considered them as simile and maxim.

On the contrary, some commentators hold that these verses cannot be interpreted. Among these views, those regarding the verses as maxim are worthy to be taken into consideration and the view that interprets and justifies the outer meaning of the verses on the basis of new scientific discoveries in the field of cosmology seems more acceptable and correct.

کلیدواژه ها [English]

meteor, Satan, eavesdropping, heaven

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث