بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری – کلامی ابن شهرآشوب با فرق کلامی در متشابه‌ القرآن

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 05 شهریور 1397
دسته بندی:

بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری – کلامی ابن شهرآشوب با فرق کلامی در متشابه‌ القرآن

نویسندگان:

محمدصادق حیدری ؛ زینب السادات حسینی ؛ سید علی اکبر ربیع نتاج

معارف نت: بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری - کلامی ابن شهرآشوب با فرق کلامی در متشابه‌ القرآن

سال انتشار: ۱۳۹۴

سطح مقاله: علمی پژوهشی

کلیدواژه ها: ابن شهرآشوب ؛ متشابه‌ القرآن ؛ فرق کلامی ؛ روش‌های مقابله ؛ دیدگاه شیعه

.

چکیده

پس از رحلت پیامبر (ص) و با گسترش دامنۀ فتوحات جهان اسلام، نحله‌ها و فرقه‌های فکری و عقیدتی جدیدی پدیدار گشت که هر یک از آن‌ها برای اثبات عقاید خود، به آیات قرآن کریم تمسک جسته و به تاویل و تفسیر نادرست آن پرداختند. این مسأله عالمان شیعی را بر آن داشت تا با طرح دیدگاه شیعه، به تصحیح شبهات و انحرافات موجود در این‌ باره بپردازند. ابن شهرآشوب مازندرانی یکی از عالمانی است که با تالیفات ارزندۀ خود، خدمات شایسته‌ای در جهت اعتلای تعالیم ارزشمند اسلام و قرآن نموده و از این طریق نقش برجسته‌ای در دفاع از عقاید ناب شیعه ایفا کرده است. در این تحقیق که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، سعی شده است تا با دقت در کتاب « متشابه‌ القرآن و مختلفه »، دیدگاه تفسیری- کلامی ابن شهرآشوب و نیز روش‌های مقابلۀ او با گروه‌هایی نظیر « معتزله ، مجبره ، صفاتیه ، مشبهه ، اشاعره ، غلات ، اسماعیلیه ، زیدیه ، کیسانیه و خوارج » مورد تحلیل قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد: وی با استناد به «حکم عقل ، آیات قرآن ، روایات ، ادبیات عرب و مستندات تاریخی» به نقد و بررسی آرای دیگر فرق کلامی پرداخته است.

.

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Ibn Shahr Ashub’s Commentary-Theological Standpoint with Those of Theological Schools in His Book “Motashabeh al-Quran” (Metaphorical Expressions in the Quran)

 

چکیده [English]

After the Holy Prophet’s passing away and due to the expansion of conquests of Islamic world, new intellectual and ideological schools and sects emerged, each of which relied on the Holy Quran to prove their own beliefs and provided incorrect esoteric commentaries and exegeses. This made Shia scholars to resolve existing doubts and deviations in this regard through presenting Shia standpoint. Ibn Shahr Ashub Mazandarani is one the scholars who has greatly helped to promote invaluable teachings of Islam and the Holy Quran by writing valuable works, thus he has played a significant role in defending genuine beliefs of Shia. Using a descriptive-analytical method, the present paper seeks to analyze his commentary-theological views and his way of confrontation with such groups as Mu’tazilites, Determinists, Attributists, Anthropomorphists, Ash’arites, extremists, Isma’ililtes, Zaidites, Kaysanites and Kharejites through scrutinizing his book “Motashabeh al-Quran and Mokhtalefah”. The results show that he has studied and criticized the views of other theological schools with reference to “the judgement of reason, Quranic verses, hadiths, Arabic literature and historical documents”.

کلیدواژه ها [English]

Ibn Shahr Ashub, Motashabeh al-Quran, theological schools, ways of confrontation, Shia view

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث