بررسی تطبیقی شان نزول آیه انفاق (بقره، ۲۷۴) نزد فریقین

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 21 خرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی شان نزول آیه انفاق (بقره، ۲۷۴) نزد فریقین
.

نویسندگان: حامد دژآباد ؛ زهرا خداپرست

.

سال انتشار: ۱۳۹۵   سطح مقاله: علمی پژوهشی

.
چکیده

آیات بسیاری در قرآن وجود دارند که شأن نزول آنها در تفاسیر روائی شیعه، اهل بیت(ع) یا امام علی علیه السلام دانسته شده‌است؛ اما در تفاسیر اهل سنت بر افراد دیگری از جمله خلفای راشدین انطباق داده شده است. آیه ۲۷۴ سوره بقره یکی از این آیات است. آیۀ مذکور در تفاسیر اهل سنت، بر اصحاب خیل، عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف و ابوبکر مصادیق انفاق کنندگان منطبق شده است.

بررسی‌ها در این مقاله نشان می‌دهد، روایات مورد استناد صحیح نیستند. این در حالی است که آیۀ مذکور به طرق متعدد از فریقین بر امام علی (ع) تطبیق داده شده است؛ به علاوه، این تطبیق با ظاهر آیه نیز هماهنگ است. مفسران اهل سنت و تشیع این آیه را عام دانسته‌اند. منتها مفسران شیعه کوشیده‌اند، آن را بر خصوص امام علی(ع) انطباق دهند و برخی از مفسران اهل سنت نیز تطبیق آن آیه بر امیرالمومنین علی (ع) مخدوش شمرده اند.

کلیدواژه ها: انفاق پنهانی؛ انفاق آشکار؛ اصحاب خیل؛ اهل سنت؛ شیعه؛ امام علی(ع)

.

عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Occasion of Revelation of the Verse of Almsgiving (2:274) in Sunni and Shia View

.

چکیده [English]

There are many verses in the Holy Quran whose occasions of revelation have been attributed to Holy Prophet’s household or Imam Ali (peace be upon them) in Shia narrative commentaries. Sunni commentaries, however, have attributed them to others such as the well guided Caliphs.

One of these verses is the verse 274 of Surah Cow (Chapter two) whose occasion of revelation has been attributed to the people of bivouac, Othman Ibn ‘Affan, Abdul Rahman Ibn ‘Ouf, and Abu Baker as those who have donated alms in Sunni commentaries. Having done several studies, the present paper proves that the cited traditions are not genuine and reliable.

It is while the aforementioned verse has been attributed to Imam Ali (peace be upon him) in both Sunni and Shia commentaries in many ways. In addition, the attribution does not contradict with the outer meaning of the verse. Shia and Sunni commentators believe that the verse is a general one, but Shia commentators have tried to attribute it to Imam Ali and some Sunni commentators have falsified such an attribution.

کلیدواژه ها [English]

covert almsgiving, overt almsgiving, the people of bivouac, Sunni, Shia, Imam Ali

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث