بررسی تطبیقی صفات الهی در نهج‌ البلاغه و تحمیدیه‌ های ادب فارسی


بررسی تطبیقی صفات الهی در نهج‌ البلاغه و تحمیدیه‌ های ادب فارسی-در حال بارگذاری
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
PDF
600 K
رایگان

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی صفات الهی در نهج‌ البلاغه و تحمیدیه‌ های ادب فارسی

نویسندگان: تورج زینی وند؛ سارا حسنی؛ فریبا اکبرزاده

واژگان کلیدی: نهج‌ البلاغه؛ شعر کهن فارسی؛ تحمیدیه؛ صفات الهی

سطح مقاله: علمی پژوهشی