بررسی تطبیقی متون نهج البلاغه و اشعار حکمی سامی بارودی


بررسی تطبیقی متون نهج البلاغه و اشعار حکمی سامی بارودی-در حال بارگذاری
۱۷ بهمن ۱۳۹۶
PDF
300 K
۱۰۰۰ تومان
خرید

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی متون نهج البلاغه و اشعار حکمی سامی بارودی

نویسندگان: موسی عربی؛ سجاد عربی

واژگان کلیدی: تاثیر نهج البلاغه؛ ادبیات تطبیقی؛ محمود سامی بارودی

سطح مقاله: علمی پژوهشی