بررسی حل تعارض آیات تجسم اعمال


بررسی حل تعارض آیات تجسم اعمال-در حال بارگذاری
۲۶ تیر ۱۳۹۷
pdf
300 k
20
رایگان

عنوان مقاله: بررسی حل تعارض آیات تجسم اعمال

.

نویسنده: علی غفارزاده – حمزه‌ علی بهرامی

.

سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

واژگان کلیدی: آیات تجسم اعمال ، رابطه پاداش و مجازات، صورت باطنی اعمال.

.

چکیده

یکی از مسائل بنیادی و چالش‌برانگیز معاد، کیفیت رابطه‌ پاداش و مجازات الهی در جهان دیگر است. در باره اعتباری یا حقیقی بودن مجازات و پاداش الهی در میان مفسران سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. در این مقاله برای رسیدن به پاسخ صحیح و روشن شدن حقیقت و صحت‌ و سقم دیدگاه‌ ها، در مرحله نخست به پیشینه‌ شناسی موضوع به‌ ویژه در تفاسیر اشاره ‌شده است. آنگاه به بیان دو دسته ‌آیات درباره‌ چگونگی پاداش و کیفر اعمال ـ که گروهی بیانگر تکوینی و حقیقی بودن و گروه دیگر بیانگر اعتباری و قراردادی بودن آن است ـ همراه با تفسیر اجمالی آنها، پرداخته ‌شده است.

سپس دیدگاه معتقدین به تکوینی بودن رابطه اعمال و پاداش و کیفر و ادلّه آن‌ها و شبهات مخالفان این دیدگاه مطرح گردیده است و نظریه معتقدان به اعتباری بودن رابطه و ادلّه آنها گزارش ‌شده است. در پایان دیدگاه احتیاطی‌ها، طرح و با دلایل و مستندات کافی تقویت گردیده و مکانیزمی برای حل ناسازگاری ظاهری آیات ارائه گردیده است.

مقالات علمی پژوهشی – معارف نت