بررسی روایات خلق افعال انسان در جوامع حدیثی شیعه و نسبت سنجی آن

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 27 اردیبهشت 1398
دسته بندی:

بررسی روایات خلق افعال انسان در جوامع حدیثی شیعه و نسبت سنجی آن ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۲۴؛ معارف نت | پایگاه دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

 .

عنوان کامل: بررسی روایات خلق افعال انسان در جوامع حدیثی شیعه و نسبت سنجی آن با دیدگاه های متکلمان مسلمان

.

مشخصات مقاله بررسی روایات خلق افعال انسان در جوامع حدیثی شیعه و نسبت سنجی آن:

عنوان مجله: دو فصلنامه حدیث پژوهی؛ رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۲۴؛ نویسندگان: ابوالفضل خوش منش؛ محمود واعظی؛ حمید مدرسی. موضوع محوری مقاله: خلق افعال انسان

.

چکیده
در میان دانشمندان اسلامی بحث های زیادی پیرامون خلق افعال انسان در گرفته است. در روایات شیعه به صراحت به اثبات خلق تقدیری افعال انسان و نفی خلق تکوینی آن پرداخته شده است. با توجه به معنای لغوی کلمه تقدیر، سه معنا را می توان برای خلق تقدیری در نظر گرفت:
اول: معنای اصطلاحی أن یعنی تقدیر اعمال انسان در علم الهی، در این معنا افعال انسان بدان سبب که در علم ازلی خدا مشخص بوده مخلوق خدا به شمار می روند.
دوم: معنای لغوی تقدیر. از آن رو که خلق نیز در اصل به معنای تقدیر است، اضافه تقدیر به خلق از باب تأکید بر معنای لغوی خلق است؛ این معنا در قرآن مورد تأکید قرار گرفته و اکثر مفسران خلق پرنده توسط حضرت عیسی (ع) را خلق تقدیری می دانند،
سوم: تقدیر به معنای قدرتمند ساختن؛ بدین معنا که افعال انسان از آن حیث که توسط قدرتی که خدا به انسان اعطا کرده به وجود می آید، مخلوق خدا به شمار می رود.

واژگان کلیدی: خلق افعال انسان ؛ خلق تقدیری، خلق تکوینی، اشاعره، معتزله، شیعه امامیه

.

مهمترین مباحث مطرح شده در مقاله بررسی روایات خلق افعال انسان در جوامع حدیثی شیعه و نسبت سنجی آن:

  • روایات خلق افعال انسان

  • اعتبارسنجی اسناد روایات خلق افعال انسان

  • بررسی معانی خلق تکوین و تقدیر

  • نسبت سنجی روایات خلق تقدیری با نظریات متکلمان مسلمان درباره خلق افعال الهی

.

واژگان و اصطلاحات پرتکرار مقاله: خلق افعال انسان ؛ جوامع حدیثی شیعه ؛ اراده انسان ؛ اختیار ؛ متکلمان ؛ اعمال انسان ؛ تقدیر

روایات خلق افعال انسان

بررسی روایات خلق افعال انسان در جوامع حدیثی شیعه و نسبت سنجی آن

دانلود رایگان مقاله: بررسی روایات خلق افعال انسان در جوامع حدیثی شیعه و نسبت سنجی آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث