بررسی رویکرد مستشرقان به منابع حدیثی شیعه در تفاسیر فریقین

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 30 مرداد 1397
دسته بندی:

بررسی رویکرد مستشرقان به منابع حدیثی شیعه در تفاسیر فریقین
.

نویسندگان:

مرتضی مداحی ؛ مصطفی جعفرطیاری

معارف نت: بررسی رویکرد مستشرقان به منابع حدیثی شیعه در تفاسیر فریقین

 

سال انتشار: ۱۳۹۶ ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی

کلیدواژه ها:

مستشرقان ؛ حدیث شیعه ؛ شیعه شناسی ؛ خاورشناسی و حدیث ؛ مطالعات تطبیقی

.

چکیده

شیعه‌ شناسی و حدیث شیعه در سال‌های اخیر موضوع مطالعۀ برخی از مستشرقان بوده است. بررسی سیر حدیث‌ پژوهی شیعی مستشرقان نشان می‌دهد، آنان به لحاظ روش و بینش و نیز ابعاد مختلف مباحثی حدیثی دارای رویکردهای مختلفی هستند. این رویکردها نگرش آنها را به ابعاد مختلف مباحث حدیث شیعه نشان می‌دهد. بخشی از مطالعات مستشرقان راجع به منابع حدیثی شیعه بوده است که در بررسی آنها به رویکردهای مختلفی برمی‌خوریم؛ از جمله رویکرد انتشاری و تصحیح کتب حدیثی شیعه، منبع‌ شناسی توصیفی، رویکرد روش‌شناختی مجامع حدیثی و رویکرد مطالعات تطبیقی. در این مقاله با بررسی انبوهی از مقالات مستشرقان درباره حدیث شیعه آثاری که درباره منابع حدیثی شیعه هستند، بررسی شده و رویکردهای آنان بازشناسی شده و برخی از دیدگاه‌های آنان نیز مورد نقد واقع شده است. روش مطالعه در این مقاله توصیفی تحلیلی است.

.
عنوان مقاله [English]

A Review of Orientalists’ Approach to Shia Hadith Resources according to Shia and Sunni Commentaries

.

نویسندگان [English]

Murteza Maddahi1؛ Mustafa Ja’far Tayyari2
.,

چکیده [English]

In recent years, some orientalists have conducted studies on Shialogy (Shia studies) and Shia hadith. The review of the process of these studies shows that they have different approaches in terms of method, attitude, and different dimensions of hadith-related issues, which show their attitudes towards different dimensions of Shia hadith-related issues.

Some of these studies are about the Shia hadith resources, the review of which shows their different approaches, including publishing approach and correcting Shia hadith books, descriptive bibliography, methodological approach of hadith collections, and comparative studies approach. Using a descriptive-analytical method and searching many studies by orientalists on Shia hadith, the present paper reviews those related to Shia hadith resources, recognizes their approaches, and criticizes some of their view.

کلیدواژه ها [English]

orientalists, Shia hadith, Shialogy (Shia studies), orientalism and hadith, comparative studies

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث