بررسی سبک قرآن کریم در چینش ثابت واژگان

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 15 خرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: بررسی سبک قرآن کریم در چینش ثابت واژگان

.

نویسنده: مهدی محمدی نژاد

.

سال انتشار: ۱۳۹۶          سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

در سبک قرآنی، چینش واژگان بر اساس تناسباتی مختلف صورت گرفته است. برخی از چینش­های تکراری بنا بر موقعیت­های مختلف تغییر یافته­اند مثلا: «حکیم علیم» در برخی مواضع به صورت «علیم حکیم» آمده؛ اما برخی پیوسته یکسان به کار رفته است. مثلا واژگان «عزیز حکیم» با وجود کثرت تکرار به یک صورت به کار رفته است.

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به دو پرسش در مورد واژگان ثابت است و آن این که اولا چه تناسباتی بین واژگان ثابت قرآن وجود دارد و ثانیا این که چه اسباب و عللی مایه مقدم شدن همیشگی یک واژه بر دیگری شده است؟ به نظر می رسد در چینش­های ثابت واژگان قرآنی تناسباتی نامتغیر یا کم متغیر وجود دارد که ممکن است برخی ریشه معنایی و برخی آوایی و یا معنایی آوایی داشته باشد. پژوهشگر با توجه به محدودیت بحث به تناسبات معنایی واژگان ثابت پرداخته و نتیجه گرفته که تناسباتی همچون اهم و مهم و تدرج و غیره مایه تقدم یک واژه بر دیگری و ظهور آنها به صورت ثابت گردیده است.

کلیدواژه‌ها: واژگان؛ ثابت؛ چینش؛ تناسب؛ قرآن

.

عنوان مقاله [English]

A Study of the Qur’anic Style in Fixed Vocabulary Arrangement
.

چکیده [English]

In the Qur’anic style, vocabulary arrangement has been done according to different proportions. Some recurring arrangements have changed in various cases. For example, “Hakim Aliam” has appeared in some positions as “Alim Hakim”.

However, some arrangements have been used consistently. For example, the phrase “Aziz Hakim” have been used only in one form despite repeated application. The present research used a descriptive-analytical method to find the answers to two questions about fixed vocabulary: firstly, what is the relation existing between the fixed Qur’anic words and, secondly, why a word always has preceded another as in the second example mentioned above?

It seems that there are unvaried or non-variable proportions in fixed Qur’anic vocabulary arrangements that may have semantic, phonetic or semantic-phonetic roots. Considering the constraints of space for discussion, the researcher only addressed semantic proportions of the fixed vocabulary, and concluded that such proportions as important and more important, gradual procession, and the like are the reasons for the precedence of a word over the other and hence their fixed occurrences.

کلیدواژه‌ها [English]

vocabulary, fixed, arrangement, proportion, the Quran

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث