بررسی سنت اجتماعی مداوله و اهداف آن در قرآن کریم (با تاکید بر آیه ۱۴۰ و۱۴۱ آل عمران)


بررسی سنت اجتماعی مداوله و اهداف آن در قرآن کریم (با تاکید بر آیه ۱۴۰ و۱۴۱ آل عمران)-در حال بارگذاری
۲۳ دی ۱۳۹۶
PDF
300 K
22
رایگان

بررسی سنت اجتماعی مداوله و اهداف آن در قرآن کریم (با تاکید بر آیه ۱۴۰ و۱۴۱ آل عمران)

.

نویسنده: نیکو دیالمه

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

تقویت باور قانونمندی تاریخ از طریق دستیابی به سنت‌ های الهی و توجه به قطعیت و تغییرناپذیری آنها از مهم‌ترین اهداف قرآن کریم در دعوت آدمیان به سیر در تاریخ است. تعبیر «مداوله» به مفهوم گردش روزگار، یکی از همین قوانین الهی است که آیات ۱۴۰ و ۱۴۱ سوره آل عمران به‌صراحت از آن سخن گفته است. پژوهش حاضر نشان می‌دهد درک مفهوم و چگونگی تحقق این قانون، ضمن معنادار ساختن بسیاری از تحولات و رویدادهای اجتماعی در حیات انسان اعم از شکست یا پیروزی، دریچه‌ای نو بر اهداف حکیمانه الهی در جریان تربیت انسان خواهد گشود. جداسازی، پاکسازی، الگوسازی و نابودسازی در رویارویی جریان حق و باطل از جمله اهداف تربیتی این سنت تکوینی است که توجه به آن می‌تواند مدخل ورودی مطالعات علوم اجتماعی و انسانی با صبغه اسلامی باشد، به‌گونه‌ای که مدل‌ سازی رفتار انسانی به هدف کنترل و پیش‌ بینی در آینده را ممکن سازد.

واژگان کلیدی: آیه ۱۴۰ و ۱۴۱ آل عمران, سنت‌ های الهی, سنت‌ های اجتماعی, سنت مداوله